I en alltmer digitaliserad värld finns det fortfarande många som känner sig exkluderade från de digitala möjligheterna som de flesta tar för givet. Digitalhjälpen är ett projekt som har tagit sig an denna utmaning genom att erbjuda omfattande stöd och resurser för att hjälpa digitala nybörjare, särskilt äldre, att navigera i den digitala världen. Detta initiativ är ett lysande exempel på hur man kan arbeta för att minska digitalt utanförskap och göra digitalisering mer inkluderande.

Läs mer om de olika kurserna som erbjuds här

Omfattande Resursplattform

Digitalhjälpen är en omfattande plattform som erbjuder vägledning och tips inom olika aspekter av digitala tjänster och verktyg. Genom att täcka allt från digitala betalningar till social interaktion och teknisk support, adresserar projektet de många olika utmaningar som digitala nybörjare kan ställas inför. Detta inkluderar detaljerade guider om hur man handlar mat och läkemedel på nätet, vilket är avgörande för många som vill undvika fysiska butiker.

Tillgänglighet och Enkelhet

En av de största styrkorna med Digitalhjälpen är dess användarvänlighet och tillgänglighet. Sidan är strukturerad på ett sätt som gör det lätt för användare att hitta information och guider om hur man använder olika digitala tjänster. Genom att inkludera praktiska guider och filmer, görs inlärningsprocessen mer interaktiv och lättförståelig. Exempelvis finns det steg-för-steg-instruktioner och instruktionsfilmer som hjälper användare att handla mat och läkemedel online, vilket har blivit ännu viktigare under pandemin​​.

Riktade Insatser för Seniorer

Projektet har ett särskilt fokus på seniorer, en grupp som ofta är överrepresenterad bland dem som känner sig exkluderade från den digitala världen. Genom att erbjuda specifika resurser och utbildningar för denna målgrupp, som till exempel kurser och samtalsgrupper, arbetar Digitalhjälpen aktivt för att bryta ner de barriärer som hindrar äldre från att ta del av digitala tjänster. Detta inkluderar stöd för att använda e-legitimationer som BankID och Freja eID+ för att legitimera sig online, vilket är nödvändigt för att kunna använda många digitala tjänster​​.

Utbildning av Digitala Coacher

En annan innovativ aspekt av Digitalhjälpen är utbildningen av digitala coacher. Genom att utbilda individer som i sin tur kan hjälpa andra, skapas en kedjereaktion av digital inkludering. Detta initiativ främjar inte bara självständighet bland digitala nybörjare, utan bygger även en starkare gemenskap där kunskap delas och sprids. De digitala coacherna får verktyg och utbildning för att kunna stödja andra i deras digitala resa, vilket bidrar till ett mer inkluderande samhälle.

För den som vill bli Digital Coach så erbjuds en digital kurs. Kursen genomförs i egen takt.

Omfattande Stöd och Teknisk Hjälp

För att ytterligare stödja användarna erbjuder Digitalhjälpen teknisk hjälp och support genom olika organisationer som DigidelCenter och TechBuddy. Dessa resurser säkerställer att användarna får den hjälp de behöver när tekniken krånglar, vilket är en vanlig orsak till frustration och avstängning från digitala tjänster. Denna typ av stöd är särskilt värdefull för äldre och andra digitala nybörjare som kan uppleva tekniska problem som stora hinder.

Exempel på videos som inkluderas i kurserna:

Mångfald och Inkludering

Digitalhjälpen har också tagit hänsyn till språklig mångfald genom att tillhandahålla sin broschyr “Känner du igen dig?” på flera språk. Detta bidrar till att göra resurserna tillgängliga för en bredare publik, oavsett språklig bakgrund. Dessutom finns information tillgänglig på teckenspråk, vilket ytterligare understryker projektets engagemang för fullständig inkludering. Genom att erbjuda resurser på flera språk och på teckenspråk, säkerställer Digitalhjälpen att ingen lämnas utanför på grund av språkbarriärer​​.

Inspiration och Lärande

Projektet erbjuder även inspiration och lärande genom olika kurser och initiativ som “Digitala jag” och “Inte ensam-projektet”. Dessa resurser inte bara utbildar, utan också inspirerar användare att utforska och dra nytta av de digitala möjligheterna. Genom att inkludera kulturella och pedagogiska inslag, bidrar Digitalhjälpen till att göra digitaliseringen inte bara tillgänglig, utan också engagerande och relevant för alla.

Sammanfattning

Digitalhjälpen är ett strålande exempel på hur man kan arbeta för att göra digitaliseringen mer inkluderande. Genom att erbjuda omfattande och lättillgängliga resurser, fokusera på seniorer och digitala nybörjare, samt främja gemenskap och teknisk support, hjälper detta projekt människor att övervinna digitalt utanförskap. Digitalhjälpen visar hur ett genomtänkt och välstrukturerat initiativ kan göra en verklig skillnad och bidra till en mer inkluderande digital värld. Detta initiativ, skapat och drivet av Post- och telestyrelsen, är en förebild för hur man kan arbeta systematiskt och effektivt för att främja digital inkludering och jämlikhet i samhället.

Varför Digitalhjälpen är ett Gott Exempel på Inkluderande Digitalisering

Digitalhjälpen står som ett föredömligt initiativ för digital inkludering av flera skäl. För det första, projektets omfattande och användarvänliga plattform gör digital teknik tillgänglig och begriplig för en bred målgrupp, särskilt för dem som har liten eller ingen erfarenhet av digitala verktyg. Genom att erbjuda praktiska guider och instruktionsfilmer underlättas inlärningen av digitala tjänster, vilket sänker tröskeln för digital delaktighet.

Vidare, genom att rikta sina insatser mot seniorer, som ofta är bland de mest digitalt exkluderade, visar Digitalhjälpen en medvetenhet om och ett engagemang för att nå dem som mest behöver stöd. Utbildningar som “Digital coach” programmet skapar en hållbar modell för kunskapsspridning genom att empowera individer att hjälpa sina anhöriga och vänner. Detta bygger inte bara upp digital kompetens utan stärker även sociala band och gemenskaper.

Projektets inkluderande natur förstärks ytterligare genom dess språkliga och kulturella anpassningar. Genom att tillhandahålla material på flera språk och på teckenspråk, säkerställer Digitalhjälpen att ingen lämnas utanför på grund av språkbarriärer. Denna mångfaldsmedvetenhet bidrar starkt till att minska digitalt utanförskap.

Slutligen, Digitalhjälpens breda utbud av stöd, från teknisk hjälp till inspirerande och lärande resurser, visar på ett helhetsgrepp kring digital inkludering. Detta omfattande stöd system bidrar till att användare inte bara lär sig använda digitala tjänster, utan också känner sig trygga och uppmuntrade att utforska nya digitala möjligheter.

Genom dessa strategier och resurser utgör Digitalhjälpen ett lysande exempel på hur man effektivt kan arbeta för att skapa en mer inkluderande digital värld.

Materialet finns tillgängligt på flera språk.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av finanisering Offentlig-privat
Hemsida https://pts.se/digital-inkludering/digitalhjalpen/
Organisation Post- och telestyrelsen
Organisation Post- och telestyrelsen
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare
Dokument digitalhjalpen_broschyr_2021_sv