Cyberkompetens är ett mycket fokuserat samarbetsinitiativ som inrättats för att ta itu med den kritiska kompetensbristen inom cybersäkerhetssektorn, en utmaning som förstärks av snabba tekniska framsteg och det ökande behovet av specialiserade färdigheter för att bekämpa framväxande cyberhot.

Genom att samarbeta nära med viktiga branschpartners syftar Cyber Skills till att överbrygga dessa specifika kompetensbrister genom flexibla, tillgängliga utbildningsprogram som utvecklas tillsammans med dessa partners, vilket säkerställer att läroplanen är exakt skräddarsydd för att möta de omedelbara behoven inom cybersäkerhetsområdet.

Lär känna projektet

Samordnad över tre ledande högskolor i Irland, inklusive Munster Technological University, Technological University Dublin och University of Limerick, har Cyber Skills varit avgörande för att främja en samordnad insats för att främja cybersäkerhetsutbildning. Med stöd av en betydande finansiering på 8,1 miljoner euro från Human Capital Initiative-programmet understryker det det nationella erkännandet av dess potential och effekter.

Initiativets skapande drevs av behovet av att tillhandahålla specialiserad utbildning som effektivt kan utöka individer inom riktade cybersäkerhetsområden, vilket erbjuder potential att utöka sin räckvidd till hundratals eller tusentals elever. Denna skalbarhet är avgörande för att ta itu med kompetensbristen, inte bara på nationell nivå utan även regionalt och potentiellt internationellt, och anpassa sig till det snabbt föränderliga tekniska landskapet.

Vilka är initiativets stödmottagare?

Cyberfärdigheter gynnar individer direkt genom att ge dem nya cybersäkerhetsfärdigheter och kunskaper att implementera på sina arbetsplatser. Dessa företag åtnjuter i sin tur förstärkta cybersäkerhetsåtgärder. Detta gynnar det övergripande cybersäkerhetsekosystemet i och utanför Irland. I större skala kommer Irland och Europa att gynnas och gå mot större cyberresiliens.

Cyber Skills syftar till att utbilda individer som för närvarande är i arbetskraften eller de som strävar efter att komma in på cybersäkerhetsområdet, och erbjuder deltidskurser som är skräddarsydda för att integreras sömlöst i scheman för upptagna yrkesverksamma. Initiativets mål är inriktade på att tillhandahålla spetskompetens och praktisk kunskap som utformas gemensamt av både branschexperter och akademiker, så att innehållet inte bara är relevant utan också omedelbart tillämpligt inom branschen. Denna strategi är inriktad på att ge eleverna de färdigheter och insikter som behövs för att navigera och bidra effektivt till cybersäkerhetssektorn, anpassa utbildningen till verkliga krav och förbättra arbetskraftens digitala säkerhetskapacitet.

Läroplanen

Cyber Skills läroplan är en levande enhet som ständigt utvecklas som svar på utvecklingen inom cybersäkerhetssektorn. Genom sina strategiska samarbeten med branschpartners och den akademiska världen behåller Cyber Skills sin position som ledande inom cybersäkerhetsutbildning, vilket ger en lyhörd och framåtblickande utbildningsplattform som förbereder eleverna för dagens och morgondagens utmaningar. Denna strategi tar inte bara itu med de omedelbara kompetensbristerna inom cybersäkerhetssektorn utan bidrar också till den långsiktiga utvecklingen av en motståndskraftig och kunnig cybersäkerhetspersonal.

Varför är detta en god praxis?

CyberSkills-programmet är känt för sin omfattande cybersäkerhetsutbildning och påverkar individer, företag, myndigheter och andra organisationer i Irland. Många har använt de färdigheter och kunskaper som erhållits från CyberSkills för att övergå till nya roller inom cybersektorn. Kandidater blir cybermästare, som förkroppsligar de cybersäkerhetsprinciper och praxis som de har lärt sig att påverka sina organisationer. CyberSkills har förbättrat cybersäkerhetsmedvetenheten och försvaret i flera organisationer, vilket direkt gör Irland mer cyberresilient.

Läroplanen utvecklas med branschutvecklingen, vilket säkerställer relevans. Ett positivt symbiotiskt förhållande finns mellan programmet och cybersäkerhetsindustrin, där kurser anpassas för att möta industrins behov, och i sin tur informeras branschpraxis och förbättras av CyberSkills insikter och innovationer. Denna framgångsrika modell kan gynna andra som har delat en modell med europeiska organisationer som är intresserade av ett liknande tillvägagångssätt.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Cybersäkerhet
Svårighetsgrad Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig
Industri Utbildningsvetenskap