Forskarutbildningen vid Institutionen för digitala system vid universitetet i Pireus, hänvisar till utveckling, genomförande, drift, underhåll och förvaltning av digitala tekniksystem som antingen är avsedda för drift inom företag och organisationer eller tillhandahålls som tjänster för användning av företag och organisationer.

Den är uppdelad i följande tre specialiseringar:

  • Avancerade informationssystem: Syftet är att ge alla nödvändiga kunskaper och färdigheter så att akademiker kan analysera, designa, implementera och hantera informationssystem.
  • Big Data och Analytics: Med tanke på att begreppet stordata ger nya möjligheter till ekonomisk tillväxt, medan dess verkliga potential fortfarande är svår att bedöma, är syftet med specialiseringen att främja vetenskaplig kunskap och forskning som gör det möjligt för akademiker att direkt bemanna institutioner som antingen använder, gör tillgängliga för tredje part eller bygger informationssystem.
  • It-förvaltning: Den hänvisar till ett brett spektrum av tekniska och administrativa åtgärder som vidtagits med huvudsyftet att harmonisera den digitala strategin med företagens/organisationernas affärsstrategi, säkerställa att företag/organisationer är engagerade i sina strategier och mål och genomföra bästa praxis för att mäta de digitala investeringarnas effektivitet. Syftet med denna specialisering är att utbilda människor med lämpliga kunskaper och färdigheter i olika frågor om IT-styrning, som i huvudsak hänvisar till stadierna före utveckling, under utveckling (på utveckling) och efter utveckling av digital teknik i verksamheten / organisationen.

Varaktigheten av studier vid forskarutbildningen “Information Systems &amp? Services” för tilldelning av magisterexamen är fastställd till tre (3) terminer (1: a och 2: a didaktik, 3: e utarbetandet av en doktorsavhandling).

Efter samarbete med MSc med SAS-institutet får studenter som slutför SAS akademiska specialiseringsprogramden digitala signalen, som studenten kan använda elektroniskt för att registrera SAS akademiska specialisering.

Varför är det god praxis?

Sedan 2004, året för lanseringen av programmet, har mer än 1000 studenter examen, utrustade med de färdigheter och kunskaper som krävs av den grekiska, europeiska och globala digitala marknaden. Många av dem är redan anställda i företag och organisationer inom den offentliga eller privata sektorn eller utvecklar sin forskningskapacitet för att producera ny kunskap inom Big Data Analytics, inom avancerade informationssystem och inom informationsstyrning.

Detta program fokuserar inte bara på användningen av de modernaste digitala teknikerna, metoderna och verktygen, men ovanstående tre specialiteter som ingår motsvarar de mest moderna och dynamiska inom digitala system. Mer specifikt täcker de viktiga vetenskapliga specialiseringsbehov för den digitala ekonomin, samtidigt som de är viktiga digitala pelare för utvecklingen av andra sektorer i ekonomin. Till följd av detta är programmet direkt kopplat till arbetsmarknaden. Slutligen är det värt att notera att läroplanen uppdateras varje år, för att ständigt följa den snabba utvecklingen, som inom informationsteknologi och kommunikation är snabb.

INFORMATION
Geografiskt område Grekland
Ämne Artificiell intelligens, Cybersäkerhet, Internet of Things, Big Data, Blockkedja, Maskininlärning, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Privat
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare