I en tid av teknisk utveckling är integrationen av geografiska informationssystem (GIS) i utbildningsprocessen ett banbrytande tillvägagångssätt. GIS for Schools-programmet är ett initiativ av Marathon Data Systems för Grekland och Cypern, som stöder och har integrerat IT-lösningar med full kompetens och know-how över fyrtio (40) år inom geografiska informationssystem (GIS).

Programmet ligger i linje med målgruppen för den europeiska alliansen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen eftersom det rör digital kompetensutveckling för lärare och studenter.

Sedan lanseringen av programmet 2017 deltar dussintals skolor i programmet och hundratals studenter från alla hörn av Grekland har tillgång till avancerad teknik, utbildningsmaterial, exempel på användning, färdiga övningar och seminarier. Samtidigt har studenttävlingar redan hållits med mycket anmärkningsvärda resultat. Genom detta initiativ har 135 skolor redan köpt ArcGIS-programvara från Marathon Data Systems.

Fri tillgång till ArcGIS Online och det rika utbildningsmaterial som det erbjuder skapar nya perspektiv i utbildningsprocessen, i grund- och gymnasieskolor, EPAL, pedagogiska institut och skolor för vidareutbildning (t.ex. yrkesutbildningsinstitut).

ArcGIS Online är i grunden en innovativ molnbaserad kartläggningsplattform som underlättar undervisningen av kurser med GIS. Med möjligheten att komma åt via en webbläsare kan eleverna bekanta sig med GIS-programvara utan att behöva installera ytterligare program.

Genom denna utbildningsmiljö utvecklar eleverna färdigheter i att hantera GIS-programvara, förbättra sitt rumsliga tänkande och förvärva färdigheter i att lösa rumsliga problem. Programmet skapar en dynamisk miljö som uppmuntrar kreativitet och samarbete, vilket främjar uppnåendet av utbildningsmål.

Programmets mål

Huvudsyftet med programmet är att ge användarna möjlighet att skapa, analysera och dela kartor och geografiska data, vilket erbjuder ett kraftfullt verktyg för lärare, yrkesverksamma, forskare och studenter.

Programmet erbjuder en rad åtgärder som förbättrar elevernas lärande och kreativitet som:

  1. Skapande av kartor: Eleverna kan skapa egna kartor genom att lägga till olika element som rutter, intressanta platser, polygoner och linjer.
  2. Dataanalys: Genom geografisk analys kan eleverna beräkna avstånd, identifiera intresseområden och förutsäga trender.
  3. Delning och samarbete: Eleverna kan dela sina kartor med andra klasskamrater, samarbeta i gemensamma projekt och dela data med ArcGIS Online.  Genom dessa åtgärder utforskar eleverna olika data, upptäcker nya platser och fördjupar sin förståelse för sin miljö, vilket ger en utbildningsmiljö rik på erfarenheter och kunskaper.
  • Varaktigheten av ArcGIS for Schools-programmet beror på den individuella användningen och lärarens och elevernas behov. Eftersom det är ett program som erbjuder fri tillgång till utbildningsmaterial kan dess användning vara robust och personlig enligt behoven och målen för varje utbildningsaktivitet. Således kan varaktigheten variera från några veckor till varaktigheten av ett helt läsår eller mer, beroende på hur programmet används och integreras i utbildningsmiljön.
  • ArcGIS Online är ett verktyg som kan integreras i många kurser som geografi, miljö, historia och matematik. Eleverna kan skapa kartor, analysera data och lösa rumsliga problem.
  • Genom att integrera ArcGIS Online i sitt program kan lärare erbjuda interaktiva kurser, uppdrag och forskningsaktiviteter som förbättrar elevernas förståelse för olika ämnen och intresse för lärande.

”ArcGIS för skolor” är en god praxis eftersom det ger eleverna praktisk erfarenhet av digitala verktyg och uppgraderar deras digitala färdigheter. Det gör det möjligt för deltagarna att förstå hur teknik kan tillämpas för att analysera och lösa verkliga problem. Dessutom utvecklar det elevernas förmåga att tillämpa vetenskapliga och tekniska principer för problemlösning, främjar samarbete och kreativitet och förbättrar tillämpningen av vetenskap och teknik till praktiska verkliga situationer och problem, vilket förbättrar professionell förberedelse för framtida karriärer inom vetenskapliga och tekniska områden.

INFORMATION
Geografiskt område Grekland
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning.
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Privat
Industri Utbildning som inte vidare definieras