ISC2 åtog sig att stärka och utöka cybersäkerhetspersonalen i EU och var den första organisation som gjorde ett åtagande omEU:scyberkompetensakademi, som lanserades av Europeiska kommissionen. ISC2 åtog sig att tillhandahålla sitt certifierings- och utbildningsprogram Certified in Cybersecurity (CC) till 20 000 personer i EU och förbereda dem för cybersäkerhetsroller på grundnivå och lägre nivå.

Lär känna initiativet

ISC2: s initiativ, en del av dess bredare One Million Certified in Cybersecurity-program, är utformat för att utrusta individer med grundläggande kunskaper och färdigheter inom cybersäkerhet för att bygga en talangpipeline för den betydligt underfinansierade cybersäkerhetssektorn i EU. Orsaken till detta var den nuvarande bristen på utbildad cybersäkerhetspersonal, som uppskattas till 274 000 personer enbart i EU. Genom att skapa en pipeline av kompetenta personer ville ISC2 också bidra till att stärka Europas digitala försvar genom att locka nyanlända till fältet och främja en ny våg av cybersäkerhetspersonal.

Vilka är mottagarna av detta initiativ?

ISC2:s initiativ är öppet för alla EU-baserade personer som vill starta eller avancera inom cybersäkerhet. Detta inkluderar nyutexaminerade, karriärväxlare och IT-proffs med minimal eller ingen tidigare erfarenhet eller kunskap om cybersäkerhet. Programmet ger individer från alla bakgrunder, inklusive underrepresenterade grupper, att bedriva en karriär inom cybersäkerhet. Utöver individuell karriärutveckling drar små och medelstora företag och större organisationer nytta av en mer kvalificerad och diversifierad arbetskraft.

Utformad för att erbjuda en ingång till cybersäkerhetsområdet för olika grupper, inklusive nyutexaminerade, karriärväxlare och IT-proffs som är intresserade av att övergå till cybersäkerhet, utrustar CC-programmet individer för en ingångsroll och visar sin lämplighet för cybersäkerhet till arbetsgivare. EU:s nuvarande arbetskraftsklyfta understryker behovet av en mer diversifierad och inkluderande cybersäkerhetsarbetskraft. Det finns för närvarande en betydande brist på kvinnor på området, med nuvarande uppskattningar som tyder på att kvinnor utgör bara 23% av alla cybersäkerhetspersonal. Genom att undanröja hinder för inträde på fältet och tillåta fri och rättvis tillgång bidrar initiativet till att ge yrket mer varierade perspektiv, vilket är avgörande för att utveckla en mer robust och effektiv arbetskraft.

Varför är detta en god praxis?

Detta initiativ stödde 2023 års europeiska kompetensår, som syftade till att ta itu med kompetensbristen och stärka EU:s kompetensstrategi. Det ligger i linje med målen att bidra till omskolning av 6 miljoner människor med fokus på digital och grön teknik, genom att hjälpa enskilda personer och små och medelstora företag att förvärva rätt kompetens för arbetstillfällen av hög kvalitet. Initiativet är öppet för alla EU-invånare som är intresserade av att ställa om till cybersäkerhet. Deltagarna kan få omedelbar tillgång till onlineutbildningen för certifieringen. Efter att framgångsrikt ha slutfört den fria tentamen och erhållit certifieringen kan individer bli ISC2-medlemmar med tillgång till ett brett utbud av professionella utvecklingsmöjligheter och resurser för att stödja sina karriärer.

ISC2: s löfte har gjort det möjligt för 22.053 EU-baserade individer att anmäla sig till programmet gratis, vilket ger tillgång till cybersäkerhetsområdet för underrepresenterade grupper, med kvinnor som står för 18% av inskrivningarna och 29% från icke-vita etniska grupper. ISC2 observerade ett betydande intresse bland personer under 35 år, som utgjorde 51 % av deltagarna, med en större andel kvinnor i denna åldersgrupp. Registreringarna spänner över alla EU-medlemsstater, med den högsta andelen kvinnor i Rumänien och Polen.

Sammanfattningsvis utgör ISC2:s initiativ ett strategiskt svar på bristen på cybersäkerhetspersonal i Europa, vilket utgör en övergripande strategi för att förbättra tillgängligheten till cybersäkerhetskarriärer. Det fungerar som en modell för framtida utbildningsprogram globalt och visar hur tydliga vägar in i fältet, utan hinder, kan främja utvecklingen av en mångsidig och kompetent arbetskraft.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Cybersäkerhet
Svårighetsgrad Grundläggande
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften.
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Privat
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare