Europa har en ledande ställning inom många sektorer som framgångsrikt kan tillämpa blockkedjeteknik eller annan teknik för distribuerade liggare (DLT). Samtidigt hotar bristen på digitala färdigheter i hela Europa att hämma och bromsa innovationen.

Chaise är ett projekt som finansieras av Europeiska kommissionen och som är inriktat på utveckling, strategi och utbildning av blockkedjor. Syftet med initiativet är att ta itu med brister inom sektorn, öka medvetenheten om de fördelar och möjligheter som tekniken erbjuder och främja utvecklingen av avancerade färdigheter som efterfrågas av arbetsgivarna. 

Chaise studieresa: Blockkedjeteknik för Europa ska utveckla en gemensam strategi för att utveckla blockkedjeteknik i Europa och stödja arbetskraften genom att göra framtidssäkra utbildningslösningar tillgängliga och tillgängliga. Alliansen spårar och analyserar också den växande efterfrågan på blockkedjeteknik och DLT-kompetens i Europa.

Chaise-partnerskapet består av 23 partner och 5 associerade partner från 15 EU-länder. Se den fullständiga listan över aktörer som står bakom initiativet här. Projektet, som finansieras genom EU:s Erasmus ± program, inleddes i november 2020 och ska avslutas 2024. 

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Blockkedja
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare