Den digitala veckan är en nationell, årlig informations- och motiveringskampanj som anordnas av Lettlands sammanslutning för informations- och kommunikationsteknik (LIKTA) i samarbete med ministeriet för miljöskydd och regional utveckling (VARAM).

Den digitala veckan äger rum i Lettland i 12 år. Sammanlagt har över 5 500 evenemang på plats och online anordnats under de senaste 11 åren, med mer än 350000 letter.

Den digitala veckan anordnar både centrala evenemang och debatter, som kan följas direkt på internet, samt evenemang som äger rum i alla lettiska regioner: skolor, bibliotek, icke-statliga organisationer, kommuner och företag. Du kan också testa dina digitala färdigheter i självutvärderingsprov och uttagningsprov.

I Europa äger den digitala veckan rum som en del av den europeiska digitala veckan, med stöd i Europa av GD Utbildning och kultur, direktoratet för utbildning och kultur och kommissionsledamot Maria Gabriel.

Veckans främsta mål är att öka medvetenheten om vikten av digitala färdigheter i hela samhället och att tillhandahålla praktiskt stöd för förvärvande av nya digitala färdigheter.

Mer än 230 partner – IKT-företag, ministerier, offentliga myndigheter, icke-statliga organisationer och regionala samordnare – kommuner, bibliotek, skolor och vuxenutbildningscentrum deltog i organisationen på 2021 veckor. Veckan samordnas av LIKTA och VARAM i hela Lettland i samarbete med viktiga partner: lettisk IT Klasteri, LVRTC, TET, Microsoft Latvia och KISC.

INFORMATION
Geografiskt område Lettland
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för alla
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare