Utbyggnaden av 5G-teknik i Europa ger upphov till många förväntningar och frågor, men också viktiga frågor. Detta initiativ från European Science-Media Hub (ESMH) sammanför en omfattande katalog med information om ämnet på ett nytt tvärvetenskapligt och interaktivt sätt. Det enorma innehållet på kartan – som motsvarar en publikation på över 80 sidor – presenteras på ett visuellt, interaktivt och icke-linjärt sätt som gör det möjligt för användarna att på flera sätt upptäcka all slags information om ämnet.

Kartan är ett innovativt, interaktivt och lekfullt sätt att utforska ett så komplext ämne som 5G, och syftet är att titta på denna nya teknik genom att ta den ur olika vinklar: från själva tekniken och politiken kring, till näringslivet, hälsofrågor, cybersäkerhet och konsekvenser för samhället. Tanken här är att presentera alla dessa aspekter och kopplingarna mellan dem så objektivt som möjligt i ett vidare sammanhang.

Användaren kommer vid första anblicken att se en översikt över kartan i alla dess delar, t.ex. själva tekniken, konsekvenserna för samhället, regleringen, ekonomiska frågor och hälsoproblem. Här kan läsarna zooma in för att klicka på ingående information om ett valt ämne och hitta exakta uppgifter i 81 olika förklarande ”bubblor” som belyser vetenskapliga rön och full insyn. ESMH-gruppen arbetade med många kunniga experter, bland annat inom Europaparlamentets utredningstjänst (EPRS), för att se till att informationen är tillförlitlig.

Kartan togs fram i samarbete med Kontextlab, som utvecklade programvara som kombinerar de visuella strukturerna av tanke- och konceptkartor med flera skikt och ett innehållshanteringssystem för att skapa och publicera digitala kunskapskartor.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne 5G
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare