OECD Digital Economy Outlook 2024 (volym 1): Omfamna teknikgränsen

OECD:s Digital Economy Outlook 2024 (volym 1) ger en djupgående titt på de snabba framstegen inom digital teknik som omformar vår ekonomi och vårt samhälle. Centralt för denna omvandling är IKT-sektorn, som har vuxit tre gånger snabbare än den totala ekonomin under det senaste årtiondet, driven av innovationer inom stordata och maskininlärning.

I rapporten identifierasdessutom artificiell intelligens (AI) som en viktig faktor för framtida produktivitet och vetenskapliga framsteg. Den belyser dock också de åtföljande riskerna i samband med förtroende, rättvisa och integritet, och betonar behovet av ansvarsfull AI-utveckling och omfattande nationella AI-strategier. Nästa generations trådlösa nät, inklusive 5G, är nära kopplade till dessa framsteg, som är avgörande för hanteringen av de stora mängder data som genereras av ny teknik. Dessa nät ger tillgång till internet av hög kvalitet, särskilt på landsbygden, vilket bidrar till att överbrygga konnektivitetsklyftor.

Rapporten tar också upp det ojämna införandet av digital teknik inom olika sektorer och demografi. Kommittén efterlyser en politik som säkerställer rättvis tillgång och utveckling av digitala färdigheter för att främja tillväxt för alla. Dessutom utforskas immersiva tekniker som Virtual Reality (VR) för deras potential att skapa unika upplevelser, även om de också utgör risker. I betänkandet betonas vikten av integritets- och säkerhetsåtgärder, särskilt för utsatta grupper.

Slutligen diskuteras de digitala miljöernas inverkan på den psykiska hälsan, med fokus på det ökande negativa beteendet på nätet som främst drabbar flickor. I betänkandet understryks behovet av en balanserad och säker användning av digital teknik.

Rapporten är uppbyggd på följande sätt:

  • Kapitel 1 innehåller uppgifter och prognoser om IKT-sektorns tillväxt.
  • I kapitel 2 undersöks aktuella och förväntade trender inom AI-utveckling.
  • Den första Spotlight ger en översikt över nya trender i nästa generations trådlösa nätverk
  • Kapitel 3 analyserar frågor och relativa lösningar om inkludering och produktivitet inom digital teknik och data.
  • Kapitel 4 visar fördelarna och nackdelarna med Virtual Reality
  • Den andra Spotlight analyserar kopplingen mellan digitala miljöer och negativa beteenden

KOMMENTERA: OECD Digital Economy Outlook 2024 (volym 1): Omfamna teknikgränsen

Du måste logga in för att kommentera