Mikromeriter för DQ Global Standards (GSM): En global interoperabel kodifiering av digitala färdigheter för AI och hållbarhet

Den digitala omställningen kräver ständig kompetenshöjning och omskolning av arbetstagare för att utnyttja dess fulla potential. Traditionella akademiska institutioner kan dock inte certifiera en persons färdigheter och kompetenser på grund av sin långsamma byråkrati och struktur. I denna vitbok föreslås en kodifiering av digitala färdigheter för AI och hållbarhet som också kan tillämpas på olika områden, t.ex.

Kodifieringenbygger på en anpassningsbar ram för digital kompetens. Ramens 32 färdigheter är indelade i åtta områden:

 • Digital identitet

 • Digital användning

 • Digital säkerhet

 • Digital säkerhet

 • Digital emotionell intelligens

 • Digital kommunikation

 • Digital läs- och skrivkunnighet

 • Digitala rättigheter

Dessutom är dessa åtta områden indelade i tre nivåer beroende på i vilken grad den person som utvärderats behärskar dessa färdigheter.

Vitboken är uppbyggd på följande sätt:

 • Den första delen introducerar DQ Global Standards (DQGS), en gemensam ram för digital kompetens, digitala färdigheter och digital beredskap.  
 • I den andra delen föreslås DQ Global Standards Microcredentials (GSM), en interoperabel kodifiering av färdigheter som krävs för att stödja ett brett spektrum av utbildnings- och utbildningsprogram.
 • Den tredje delen visar exempel på hur DQ GSM kan användas inom olika domäner

KOMMENTERA: Mikromeriter för DQ Global Standards (GSM): En global interoperabel kodifiering av digitala färdigheter för AI och hållbarhet

Du måste logga in för att kommentera