Ledarskapets framtid: Nya digitala färdigheter eller gamla analoga dygder?

Den digitala omvandlingen har en djupgående inverkan på de färdigheter som krävs av chefer och förhållandet mellan cheferna och deras gruppmedlemmar. Författarna till denna studie intervjuade chefer från företag etablerade i Italien och Österrike för att ta reda på deras åsikter om hur digital omvandling kommer att påverka deras roll och hur de samverkar med sina lagmedlemmar.

Enligt studiens resultat, på grund av ökningen av arbets-från-hem-alternativ, måste ledare aktivt försöka skapa en känslomässig relation med sina lagmedlemmar för att skapa en miljö byggd på förtroende. Med utgångspunkt i detta måste gruppledarna dessutom ge tillräckligt med tid för informellt informationsutbyte under mötena.

På kompetenssidan måste ledare ha förändringsledningsförmåga för att forma och utnyttja potentialen i den digitala omvandlingen. Dessutom, på grund av det fysiska avståndet, måste chefer ha starkaledaregenskaper för att utöva tillräckligt med inflytande för att hantera konflikter snabbt och se till att de enskilda åtgärderna överensstämmer med företagets strategi.

Dokumentet är uppbyggt på följande sätt:

  • Avsnitt 1 introducerar relevant litteratur och teoretisk bakgrund
  • I avsnitt 2 presenteras metoden
  • I avsnitt 3 illustreras studiens resultat och slutsatser.

KOMMENTERA: Ledarskapets framtid: Nya digitala färdigheter eller gamla analoga dygder?

Du måste logga in för att kommentera