Personalens kompetens för digital omvandling: Resultat av bibliometrisk analys

Den digitala omvandlingens inverkan på arbetsmiljöns framtid är en avgörande fråga på både företagsnivå och nationell ekonomisk nivå. Många anställda ser digitalisering och automatisering som hot mot deras jobb, och den digitala kompetensklyftan är ett betydande hinder för att genomföra digitala strategier i företag. Studien, förmodligen den första som använder bibliometrisk metodik inom området, syftar till att förstå forskning om personalutbildning i digital omvandling globalt och i Lettland genom att statistiskt analysera tusentals papper från 2000-2023.

I analysen identifierades fem kluster:

  • Digital omvandling och teknik.
  • Mänskliga resurser och innovation.
  • Utbildning och lärande.
  • Högre utbildning och pandemin.
  • Informationsteknik och kompetens.

Dessutom granskade författarna 41 doktorsavhandlingar från lettiska universitet (2012-2023) och fann en koppling mellan praktiska lösningar och forskningsfokus, vilket belyser behovet av ytterligare utredning av produktivitet, motivation och motstånd i digital affärstransformation.

Det konstaterades att det finns relativt få studier i Lettland som behandlar specifika ämnen som ”färdigheter” och ”teknik” i en studie. De flesta av de utvalda avhandlingarna fokuserar på personalhantering och affärsutveckling, med fokus mer på den mänskliga faktorn och interna affärsprocesser än på aspekter av teknisk kompetens och personalutbildning när det gäller digital omvandling. Detta visar på ett forskningsgap och tyder på att det behövs mer forskning om teknikens roll för att förbättra kompetensutvecklingen.

KOMMENTERA: Personalens kompetens för digital omvandling: Resultat av bibliometrisk analys

Du måste logga in för att kommentera