Bli en Digital Coach: Gratis Online Utbildning

Digitalidag och Post- och telestyrelsen (PTS) tagit fram ett utbildningspaket för att ge digitala coacher bästa möjliga förutsättningar. Syftet är att ge digitala coacher en genomgång och stöd kring vad som är bra att tänka på när det gäller att stötta och coacha personer med låg eller ingen digital vana. Utbildningen är webbaserad och indelad i de fyra stegen motivation, tillgång, färdigheter och användning, och utgår från en forskningsöversikt om digitalt utanförskap från Linköpings universitet.

Vi presenterar en unik utbildning för dig som är passionerad om att guida andra genom den digitala världen. Denna kurs är designad för att utrusta dig med de grundläggande kunskaperna som krävs för att bli en effektiv digital coach.

Utbildning: Steg för Steg

Kursen är strukturerad i lättförståeliga segment som metodiskt går igenom de grundläggande stegen för att komma igång digitalt. Varje del är noggrant framtagen för att ge dig en solid grund och förståelse för de digitala verktygen och plattformarna.

Digital Coach: Din Väg till Digital Vägledning

Genom att bli en digital coach, får du möjligheten att spela en avgörande roll i att hjälpa andra att navigera, förstå och utnyttja de digitala resurserna effektivt. Kursen är helt digital och erbjuds utan kostnad, vilket gör det tillgängligt för alla som har en vilja att lära och hjälpa andra.

Samarbetet mellan PTS och Digitalidag

Denna utbildning har skapats genom ett samarbete mellan PTS och Digitalidag, vilket garanterar en kvalitativ och omfattande inlärningsupplevelse. Innan du börjar, rekommenderar vi att du tar del av vår introduktionsvideo för att få en överblick över vad utbildningen innebär.

Digitalidag är en årlig och nationell temadag som 2022 hade 1000 aktiviteter på 215 olika orter över hela landet. Näringsliv, kommuner, myndigheter, bibliotek, akademin, civilsamhälle och andra samhällsaktörer medverkar för att skapa ett digitalt inkluderande samhälle för alla.

Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

 

 

 

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Digital Expert, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för alla, Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter för arbetskraften.
Språk Svenska
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation Digitalidag
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare
Utbildningsleverantör Digitalidag
Utbildningsleverantör Coaching skills
Metod

Utbildningen är webbaserad och indelad i de fyra stegen motivation, tillgång, färdigheter och användning, och utgår från en forskningsöversikt om digitalt utanförskap från Linköpings universitet.

Kompetensresurstyp Läroplaner för utbildning