Internetstiftelsen erbjuder en serie snabbkurser för att utbilda besökare om hur man bäst förebygger nätbedrägerier. Kurserna är utformade för att vara enkla att förstå och genomföra, med en genomsnittlig tidsåtgång på cirka 8 minuter per kurs. Deltagarna kan genomföra kurserna i sin egen takt.

Så skapar du starka lösenord

Tid: 5 minuter

Många använder osäkra lösenord som “123456” och “password”. Den här kursen lär dig hur du skapar starka lösenord för att bättre skydda dina konton.

Varför ska ett lösenord vara långt?

Långa lösenord är svårare att knäcka med specialiserade datorprogram som testar teckenkombinationer snabbt. Ett starkt lösenord ska vara minst 12 tecken långt, gärna längre, och kan innehålla en kombination av stora och små bokstäver, siffror och specialtecken för ökad säkerhet. Ett tillräckligt långt lösenord är mycket svårt att knäcka, även utan siffror och specialtecken.

INFORMATION
Geografiskt område Länder utanför EU
Ämne Cybersäkerhet
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Språk Svenska, Engelska
Evenemangsmiljö Personer som behöver omskolning för anställning, Personer som avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 6), Personer med över 10 års arbetslivserfarenhet, Personer med inlärningssvårigheter, Personer inom högre utbildning (EQF 8), Personer med 3-10 års arbetslivserfarenhet, Modersmålstalare, Personer inom högre utbildning (EQF 7), Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 8), Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 7), Personer inom högre utbildning (EQF 6), Lågpresterande, Migranter, Personer som har avslutat gymnasieutbildning/grundskolan, Personer med 0-3 års arbetslivserfarenhet, Personer i gymnasiet/grundskolan
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Organisation Internetstiftelsen
Organisation Internetstiftelsen
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare
Utbildningsleverantör Internetstiftelsen
Metod

Internetstiftelsen erbjuder en serie snabbkurser för att utbilda besökare om hur man bäst förebygger nätbedrägerier. Kurserna är utformade för att vara enkla att förstå och genomföra, med en genomsnittlig tidsåtgång på cirka 8 minuter per kurs. Deltagarna kan genomföra kurserna i sin egen takt.

Kompetensresurstyp Självutvärderingsverktyg