Internetstiftelsen erbjuder en rad olika snabbkurser på temat säkerhet på nätet. Snabbkurserna syftar till att på ett enkelt sätt utbilda besökaren i hur man bäst förebygger att bli lurad av bedragare.

I Sverige finns flera olika tjänster som invånarna kan använda för att identifiera sig på nätet. Snabbkursen inleds med att gå igenom hur e-legitimationerna fungerar, skillnaden mellan e-legitimation och lösenord samt säkerheten kring e-legitimation. Avslutningsvis listas några handfasta råd för vad man bör tänka på och konkreta åtgärder att vidta i förebyggande syfte samt vad man bör göra om man misstänker att någon försöker lura en.

– Med just den här kursen vill vi betona att e-legitimationen är en värdehandling och även lära ut hur man kan skydda den, säger Björn Appelgren, folkbildningsansvarig på Internetstiftelsen.

Här hittar du alla snabbkurser hos Internetstiftelsen på tema “säkerhet på nätet”

INFORMATION
Geografiskt område Länder utanför EU
Ämne Digitala färdigheter, Cybersäkerhet
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Språk Svenska
Evenemangsmiljö Personer inom högre utbildning (EQF 6), Personer som avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 6), Personer med 3-10 års arbetslivserfarenhet, Personer med över 10 års arbetslivserfarenhet, Personer som har avslutat gymnasieutbildning/grundskolan, Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 8), Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 7), Personer som behöver omskolning för anställning, Personer i gymnasiet/grundskolan
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Organisation Internetstiftelsen
Organisation Internetstiftelsen
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare
Utbildningsleverantör Internetstiftelsen
Metod

Checklistor i olika steg

Hur du skyddar din e-legitimation

  • Låt aldrig någon annan använda din e-legitimation.
  • Använd aldrig din e-legitimation på uppmaning av någon som kontaktar dig, exempelvis om du blir uppringd.
  • Dela inte pinkoden till din e-legitimation med någon.
  • Läs noga vad du signerar innan du skriver under. Texten som visas i din e-legitimation ska alltid stämma överens med den myndighet eller det företag du agerar mot.

Om någon kontaktar dig och påstår att den vill att du använder din e-legitimation

  • Lägg på luren om någon som ringer dig ber om koder till din e-legitimation eller vill att du ska använda den.
  • Undvik att klicka på länkar i mejl eller sms, framförallt om du inte har förväntat dig att få ett mejl från den påstådda avsändaren. På så vis undviker du risken att hamna på webbsidor som försöker lura dig att använda din e-legitimation.

 

Kompetensresurstyp Självutvärderingsverktyg