Internetstiftelsen erbjuder en öppen lärresurs på nätet under namnet Digitala lektioner. Hemsidan digitalalektioner.se innehåller lektioner och fortbildningsmaterial som grundskolelärare kostnadsfritt kan använda.

Ämnesområden

Digitala lektioner innehåller fem olika ämnesområden:

 • Källkritik
  • Söka, granska och värdera digitala källor
 • Programmering
  • Analog och digital
 • Värdegrund
  • Schysst och trygg på nätet
 • Digitalisering
  • Påverkan på individ och samhälle
 • Teknik
  • Säkerhet och historia

Det finns flera lektionspaket kopplade till varje respektive ämnesområde. Det framgår tydligt för vilken årskurs lektionspaketen är riktade, vilka skolämnen som paketen passar samt hur lektionen är uppbyggd. Det finns lektionspaket för alla årskurser i grundskolan, och lektionerna möter läroplanens (Lgr22) skrivningar om digital kompetens och programmering.

Till varje ämnesområde finns dessutom en lärarhandledning som nedladdningsbar PDF, som på ett konkret sätt går igenom hur man som lärare kan arbeta med ämnesområdet. Det finns också en podd där lärare berättar om hur de arbetar med digital kompetens i sin undervisning.

Syftet med lektionsbanken Digitala lektioner är att den ska fungera som en resurs för skolan av skolan. Allt lektionsmaterial är testat av lärare och kopplas tydligt till Lgr22. Digitala lektioner handlar om att ge lärare enkla ingångar i arbetet med digital kompetens och programmering i sin undervisning, men också om att ge lärare möjlighet till fortbildning och inspiration. En viktig aspekt av digitala lektioner är att lärare kan använda materialet direkt i sitt klassrum, eller plocka delar av det som inspiration för undervisning kring digital kompetens.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning.
Språk Svenska
Evenemangsmiljö Modersmålstalare, Högpresterande
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation Internetstiftelsen
Industri Lärarutbildning utan ämnesspecialisering
Utbildningsleverantör Internetstiftelsen
Metod

“Ingen metodik tillgänglig”

Kompetensresurstyp Annat utbildningsmaterial