ILO:s inventering av verktyg för vägledning om digitala karriärer ger en översikt över utvalda nätbaserade och digitala verktyg till stöd för yrkesvägledning för ungdomar och vuxna.

Denna inventering utformades först för att lyfta fram exempel på verktyg som syftar till att stödja ungdomars och vuxnas karriärutveckling och komplettera ILO:s politiska vägledning om digitalisering av yrkesvägledningstjänster. Den innehåller 25 exemplariska metoder som inte uttömmer utbudet av tillgängliga digitala tjänster utan ger en inblick i den senaste tekniken och mångfalden av erbjudanden över hela världen vid tidpunkten för offentliggörandet.

Den vägledning som utarbetats av ILO syftar till att tillgodose behovet av att rationalisera besluten om investeringar i digitala verktyg för yrkesvägledning så att de är användbara och tillgodoser mottagarnas och kundernas behov.

INFORMATION
Geografiskt område Länder utanför EU
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande, Personer som behöver omskolning för anställning
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Organisation TechSverige
Industri Personliga färdigheter och utveckling
Utbildningsleverantör TechSverige
Metod

En förteckning över verktyg som syftar till att stödja ungdomars och vuxnas karriärutveckling.

Kompetensresurstyp Annat utbildningsmaterial