För att öka den digitala kompetensen hos personer som på ett eller annat sätt har svårt att ta till dig den moderna tekniken, har Uppsala kommun och Post- och telestyrelsen (PTS) tagit fram Funk-IT Lyftet.

Det är ett antal kurser för att använda modern teknik i vardagen och finns tillgänligt i Powerpoint, PDF, film på Youtube och syntolkad version.

Läs mer om projektet här.

Kursinnehåll i detalj

 • Använd E-post
  • Skapa ett Gmail-konto
  • Skicka och bifoga filer med Gmail-konto
  • Skapa ett Outlook-konto
 • Bra i vardagen
  • Handla mat online
  • Handla läkemedel online
  • Ica-app – inköpslistor
  • Ica-appen och favoritbutik
  • Ica självscanning
  • Påminnelser i kalendern på din telefon (Android)
  • Påminnelser i kalendern på din telefon (iPhone/iPad)
  • Ställa larm- och väckarklocka på din telefon (Android)
  • Ställa larm- och väckarklocka på din telefon (iPhone/iPad)
  • Söka videoklipp på YouTube
  • Söka musik på YouTube
  • Wi-Fi – iPhone
  • Wi-Fi – Uppsala_guest
  • Willys e-handel
  • Willys inköpslistor
  • Willys ladda ner en app
  • Willys självscanning
  • Väderapp (iPhone/iPad)
 • Resa
  • Boka färdtjänst
  • Boka sjukresa i UL-app
  • Köpa bussbiljett med UL-app
  • Köpa periodbiljett med UL-app
  • Ladda reskassa UL
 • E-leg, internetbank och Swish
  • Betala räkningar
  • Swish med mottagare
  • Swish med telefonnummer
  • Vad är Swish
 • Hitta information på myndigheters hemsidor
  • Ansöka om pass hos polisen
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Habiliteringen
  • Hitta inom sjukvården
  • Hitta till polisen
  • Pensionsmyndigheten
  • Synpunkter och klagomål
  • Träffpunkter
  • Vårdguiden 1177
  • Vårdguiden 1177 – hitta vårdcentral
  • Vårdguiden 1177 – välja region
  • Söka på en kommuns hemsida
 • Kommunikationsstöd
  • Fotokalendern – lägga till en händelse
  • Fotokalendern – titta på en händelse
  • Little Story Creator
  • MD moment dagbok
  • Videosamtal Teams skapa ett möte
  • Videosamtal Teams skapa konto
  • Videosamtal Facetime
  • Videosamtal Google meet – bjuda in
  • Videosamtal Google meet
  • Videosamtal Messenger
  • Videosamtal Skype
  • Videosamtal Teams – ladda ner en app – kommunanställd
  • Videosamtal Teams – vara med på ett möte
  • Videosamtal WhatsApp
  • Videosamtal Zoom – skapa ett möte
  • Videosamtal Zoom – skapa konto
  • Videosamtal Zoom – vara med på ett möte
 • Ladda ner en app
  • Ladda ner en app (Android)
  • Ladda ner en app (iPhone/iPad)
 • Söka nyheter och kultur
  • Biblio ljudböcker
  • Läsa nyheter på nätet
  • Söka aktuellt kulturutbud
  • Nyheter och källkritik (Personalfokus)
 • Söka information och riskmedvetenhet
  • Information Covid-19, Coronavirus
  • Söka telefonnummer och adress – Eniro.se
  • Söka telefonnummer och adress – Hitta.se
  • Öka modet att använda teknik till att söka information
  • Sociala medier
  • Källkritik
  • Upplandsmuseets öppettider

Funk-IT Lyftet – alla kurser

Funk-IT Lyftet på Youtube

Slutrapporten och djupare information om tillvägagångssätt och resultat

Slutrapport projektgenomförande: Funk-IT Lyftet – ökad delaktighet genom kurser som ger vardaglig digital kompetens (på svenska) beskrivs projektets genomförande i detalj i dess olika faser från behovsanalys och genomförande i fem etapper, till resultat och viktiga insikter. Där beskrivs även projektets arbetssätt med förankring, styrgrupper, brukarmedverkan medmera.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Språk Svenska
Evenemangsmiljö Personer med inlärningssvårigheter, Personer som behöver omskolning för anställning
Typ av initiativ Regionalt initiativ
Organisation Digidel
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare
Utbildningsleverantör Digidel
Utbildningsleverantör Digitala färdigheter
Metod

Ingen metodik tillgänglig

Kompetensresurstyp Självutvärderingsverktyg