På hemsidan Digitala Lektioner erbjuder Internetstiftelsen samtal material för lärare inom grundskolan.

Hemsidan digitalalektioner.se är en öppen digital lärarresurs för grundskolelärare. På hemsidan finns samlat material som är uppdelat i fem olika ämnen – Källkritik, värdegrund, teknik, programmering och digitalisering. Under varje ämne finns samlade lektionspaket. Materialet kan användas direkt i undervisningen eller fungera som inspiration i planerandet av undervisningen. Materialet är anpassat efter läroplanen (Lgr11) kopplat till digital kompetens och programmering.

På hemsidan finns även podcasten Digitala Lektioner som syftar till att på ett lättillgängligt sätt nå ut med kunskap om digital kompetens för lärare. På hemsidan erbjuds även kostnadsfria föreläsningar.

 

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter, Mjukvara, Webbutveckling, Utveckling av mobila applikationer
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning.
Språk Svenska
Evenemangsmiljö Personer i gymnasiet/grundskolan
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation Internetstiftelsen
Organisation Internetstiftelsen
Industri Utbildning som inte vidare definieras
Utbildningsleverantör Internetstiftelsen
Metod

Digitala Lektioner: En Öppen Lärresurs för Digital Kompetens

Digitala Lektioner erbjuder en skattkista av resurser för att främja digital kompetens bland elever i alla åldrar. Detta initiativ från Internetstiftelsen tillhandahåller färdiga lektioner som täcker olika aspekter av digital kompetens och är anpassade för användning i grundskolans alla stadier.

Digitala Lektioner: Främja Digital Kompetens

Digitala Lektioner är mer än bara en samling lektioner; det är en plattform som syftar till att väcka elevers intresse och förståelse för den digitala världen. Lektionerna är utformade för att vara engagerande och informativa, och erbjuder en balans mellan teori och praktiska aktiviteter.

En Öppen Lärresurs: Tillgänglig och Anpassningsbar

Som en öppen lärresurs är Digitala Lektioner tillgängliga för alla och kan enkelt integreras i den befintliga läroplanen. Resurserna är flexibla och kan anpassas för att möta de specifika behoven och intressena hos både lärare och elever.

Ständig Utveckling: Hålla Jämna Steg med Digitala Trender

Digitala Lektioner strävar efter att kontinuerligt uppdatera och utveckla sitt innehåll för att spegla de senaste trenderna, verktygen och bästa praxis inom digitalt lärande. Detta säkerställer att eleverna får en aktuell och relevant utbildning som förbereder dem för framtidens digitala utmaningar.

Kompetensresurstyp Läroplaner för utbildning