Data Detox-kit används i organisationer, klassrum och bibliotek världen över för att hjälpa användare att ta kontroll över alla aspekter av deras liv på nätet. Det är ett stöd för att kunna göra mer informerade val och skaffa sig medvetna digitala vanor.

Om Data Detox-kit

Vårt digitala liv lämnar en mängd spår i form av data, som samlas in från alla enheter, tjänster, konton och appar. Denna datamängd analyseras, säljs och används sedan på sätt som vi inte alltid vill eller ens är riktigt medvetna om.

Data Detox-kit handlar i grunden om ett antal praktiska steg i vardagen du kan ta för att kontrollera din digitala integritet, säkerhet och välbefinnande på sätt som känns rätt för dig.

Data Detox-kit är utformat som ett åttadagarsprogram och kräver mindre än en halvtimme per dag. Varje dag har olika fokus för att öka din medvetenhet och hjälper dig göra aktiva val kring ditt digitala liv, och avslutas med en enklare utmaning.

Åttadagarsprogrammet är uppdelat i åtta steg:

  1. Upptäckt: vem är du i andras ögon på nätet?
  2. Allting på ett ställe: känner Google dig bättre än någon annan?
  3. Att vara social: en starkt bidragande orsak till dataöverflöd är våra sociala medier
  4. Sök och surfa: webbläsaren som skapar dataöverflöd
  5. Ansluta: hur och var skapas och samlas data via mobilen?
  6. Rensa upp: städa upp bland apparna för att minska dataöverflödet
  7. Vem tror du att du är: Varför samlas egentligen all denna data om dig in?
  8. Att skapa ett nytt du: gör en uppföljningsplan för att fortsätta med en balanserad digital livsstil

Data Detox-kit finns i flera varianter – både som ett åttadagarsprogram för utskrift och som ett webbaserat verktyg.

Målgrupp

Data Detox-kit riktar sig till en bred allmänhet och kan användas privat, i skolan eller på arbetsplatsen. De allra flesta av oss kan ha stor nytta av att bli mer medvetna i våra val när det gäller vårt digitala liv.

Om skaparna till Data Detox-kit

Data Detox Kit är producerat av Glass Room och presenteras av Mozilla och Tactical Technology Collective. Den svenska översättningen är gjord av Stockholms stadsbibliotek.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Språk Svenska
Evenemangsmiljö Personer i gymnasiet/grundskolan, Lågpresterande, Högpresterande, Personer som avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 6), Personer med över 10 års arbetslivserfarenhet, Personer med 3-10 års arbetslivserfarenhet, Personer som har avslutat grundskolan, Personer som har avslutat gymnasieutbildning/grundskolan
Typ av initiativ Internationellt initiativ
Organisation Digidel
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare
Utbildningsleverantör Digidel
Utbildningsleverantör Digitala färdigheter
Metod

Ingen metodik tillgänglig

Kompetensresurstyp Självutvärderingsverktyg