Digitalhjälpen underlättar för digitala nybörjare att komma igång med digitala tjänster och ökar den digitala delaktigheten i samhället. Den riktar sig särskilt till äldre och personer med liten eller ingen erfarenhet av digital teknik och digitala tjänster. Resursen är skapad och drivs av Post- och telestyrelsen (PTS).

INFORMATION
Geografiskt område Länder utanför EU, Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Språk Svenska
Evenemangsmiljö Personer som har avslutat grundskolan, Modersmålstalare
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Organisation Post- och telestyrelsen
Industri Personliga färdigheter och utveckling
Utbildningsleverantör Post- och telestyrelsen
Metod

Syftet med Digitalhjälpen är att underlätta för digitala nybörjare att komma igång med digitala tjänster och öka den digitala delaktigheten i samhället. Den riktar sig särskilt till äldre och personer med liten eller ingen erfarenhet av digital teknik och digitala tjänster.

Resursen är skapad och drivs av Post- och telestyrelsen (PTS), som har uppdraget att öka den digitala delaktigheten i samhället. Under perioden april 2020 till mars 2021 genomförde PTS Digitalhjälpen som en del av ett särskilt regeringsuppdrag i syfte att minska den sociala isoleringen och öka äldres digitala delaktighet och förmåga att använda digitala tjänster under coronapandemin.

Digitalhjälpen erbjuder en rad resurser och verktyg för att hjälpa digitala nybörjare, inklusive:

  1. Webbplatsen digitalhjalpen.se med information, stöd och tips.
  2. Steg-för-steg-guider och instruktionsfilmer för olika digitala tjänster på pts.se/digitalstart
  3. Särskilt stödmaterial för personal inom vård och omsorg eller personer som arbetar med att stötta digitala nybörjare.
  4. Samarbeten och aktiviteter för att sprida information om det stöd som finns för digitala nybörjare.

Dessutom finns Digitalhjälpen i snabbformat på tio språk som en informationsbroschyr som kan laddas ner från webbplatsen eller beställas i tryckt format. Broschyren innehåller kom-igång-tips för den som har liten eller ingen vana av digital teknik och digitala tjänster.

Sammantaget är Digitalhjälpen en värdefull resurs för att främja digital delaktighet och stödja digitala nybörjare, särskilt äldre, i att ta del av digitaliseringens möjligheter.

Kompetensresurstyp Självutvärderingsverktyg