Användningen av digitala färdigheter har blivit en integrerad del av vår vardag.

Därför harden europeiska plattformen för digitala arbetstillfällen, som syftar till att stärka den digitala kompetensen, skapat verktyget ”Test your digital skills”.

Detta är ett självbedömningsprov som gör det möjligt för dig att bara på några minuter fastställa din kunskapsnivå i fråga om dina digitala färdigheter. Du kan också uppgradera dem med hjälp av utbildningsvägar. Slutligen kan du genom att slutföra provet visa kunskapsnivån i dina digitala färdigheter i en yrkesprofil på nätet eller i din meritförteckning, vilket ökar dina kvalifikationer.

Den engelska versionen av provet finns här.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för alla
Språk Grekiska
Evenemangsmiljö Lågpresterande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Organisation TechSverige
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare
Utbildningsleverantör TechSverige
Metod

Testmetod

Kompetensresurstyp Självutvärderingsverktyg