Aktuellt

Aktuellt

Kommande event

Fler event

Våra medlemmar

Digital Skills and Jobs Coalition Sweden är ett nätverk av organisationer med gemensamt syfte att ömsesidigt förstärka insatser som görs för att främja digital kompetens i alla dess former.

Våra medlemmar