EU Antog Nya Lagpaket för att Reglera Teknikjättar: Vad DSA och DMA Innebär

Två omfattande lagpaket har antagits av EU, riktade mot stora amerikanska teknikjättar som Apple och Meta. Dessa lagar, Digital Services Act (DSA) och Digital Markets Act (DMA), syftar till att begränsa de stora bolagens makt och ge internetanvändare större kontroll över sin data.

DSA – Mot Olagligt Innehåll och Desinformation

I september 2023 trädde Digital Services Act i kraft, med målet att bekämpa olagligt innehåll och desinformation online. Lagen innebär att konsumenter lättare kan rapportera olagligt innehåll på plattformar som Facebook. Clara Ludvigsson, jurist på Internetstiftelsen, förklarar att plattformar måste ha effektiva system för att hantera anmält innehåll och vidta åtgärder snabbt.

Måns Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen, betonar att även om plattformar använder automatiska verktyg för att granska innehåll, är det en utmaning att säkerställa att inga felaktiga beslut fattas.

DMA – Ökad Konkurrens på Digitala Marknader

Digital Markets Act, som antogs i mars 2024, syftar till att främja konkurrens på den digitala inre marknaden. Lagen identifierar stora företag som “grindvakter” som påverkar marknaden, inklusive Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta och Microsoft. Dessa företag måste nu följa strikta regler för att undvika att gynna sina egna tjänster över konkurrenternas.

Spotify har exempelvis länge kämpat mot Apple, som förhindrat dem från att konkurrera på lika villkor på iOS-plattformen. DMA förbjuder nu Apple från att hindra företag att länka till sina egna webbplatser från appar.

Reklam och Mörka Mönster

DSA reglerar också hur reklam riktas mot användare och förbjuder användning av “mörka mönster” – tekniker som försvårar för användare att göra informerade val. Måns Jonasson påpekar att detta är en positiv utveckling som ökar transparensen kring hur data används för att rikta annonser.

Framtida Effekter

Trots de nya lagarna har de flesta internetanvändare ännu inte märkt stora förändringar. De kommande åren kan vi dock förvänta oss fler appbutiker och fler valmöjligheter för webbläsare och karttjänster. Måns Jonasson varnar dock för att detta kan göra internetanvändandet mer komplicerat.

EU:s nya lagpaket visar att unionen vill ta en ledande roll i att reglera teknikjättar och skydda användares integritet, men exakt hur mycket det kommer att förändra vår vardag återstår att se.

 

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ