Välkommen till webinarium och workshop: Vilka insatser krävs för att öka den digitala kompetensen hos befolkningen i Sverige och Europa?

Datum: 13 juni | Tid: 13.00 – 14.30

TechSverige har nöjet att bjuda in dig till ett webinarium och workshop om vilka strategiska prioriteringar och insatser som krävs för att förbättra den digitala kompetensen i Sverige och Europa.

Under webbinariet presenterar Sven Lindmark, senior analytiker på Myndigheten för digital förvaltning (Digg), deras förslag om en nationell färdplan för EU:s digitala decennium. Planen redogör för de åtgärder som Sverige redan har vidtagit och bör fortsätta att genomföra för att uppnå EU:s digitala mål. Under webbinariet kommer vi att lägga fokus på de mål som är kopplade till befolkningens digitala kompetens och diskutera vad som krävs för att nå dessa.

TechSverige kommer också att presentera status för projektet “Digital Skills and Jobs Platform”, som nu närmar sig slutfasen. Vi kommer också att diskutera vilken roll plattformen kan ha för att samla och förmedla kunskap om de initiativ som pågår i Sverige och Europa.

Anmälan:

Mejla ana.andric@techsverige.se. O.S.A senast den 5 juni för att bekräfta din medverkan.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Digital Expert, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för alla, Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Svenska
Evenemangsmiljö Virtuellt live
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Tidszon Europe/Stockholm
Organisation TechSverige
Organisation TechSverige
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare