EU:s kodvecka är en rörelse som firar kreativitet, problemlösning och samarbete genom programplanering och annan teknisk verksamhet. Inom ramen för initiativet ” EU:s kodvecka ” har en ny serie av podcast lanserats.

Dessa poddavsnitt syftar till att föra kodning, datalogiskt tänkande, robotteknik och innovation närmare användarna, deras samhällen och skolor. Delta i Eugenia Casariego och Arjana Blazic, från kodveckans team, eftersom de undersöker en rad olika ämnen, från mediekompetens till robotteknik, från musikkodning till program med öppen källkod, med hjälp av många gästexperter. Syftet med denna nya serie är att ge dig möjlighet att utrusta dina elever med de färdigheter som krävs för att möta de utmaningar och möjligheter som en digital framtid innebär.

Du kan lyssna på poddsändningarna på webbplatsen för EU:s kodvecka, eller på Spotify, Google podcasts eller Apple podcasts.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Webbutveckling, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Personer i gymnasiet/grundskolan, Personer i grundskolan, Personer med 0-3 års arbetslivserfarenhet, Lågpresterande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare
Metod

Podgjutna

Kompetensresurstyp Annat utbildningsmaterial