Implementera och hantera en analysmiljö genom Power BI är ett kritiskt steg för företag som vill använda data på ett effektivt sätt. I den här specifika utbildningsvägen, som är inriktad på att förbereda deltagare för Exam DP-500, får du kunskaper som krävs för att arbeta med både Power BI och Microsoft Azure i en Enterprise-Scale Analytics-lösning.

Information:

 • Innehåller 8 separata moduler.
 • Tidsåtgång: 3 timmar och4 minuter
 • Kostnadsfri
 • Kursen ges på flera språk
 • Görs i egen takt på nätet
INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Mjukvara, Webbutveckling
Svårighetsgrad Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter för arbetskraften.
Språk Svenska, Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande, Personer som avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 6), Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 7), Personer i gymnasiet/grundskolan, Personer som behöver omskolning för anställning, Personer som har avslutat gymnasieutbildning/grundskolan, Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 8), Personer med 0-3 års arbetslivserfarenhet, Personer med över 10 års arbetslivserfarenhet, Personer med 3-10 års arbetslivserfarenhet, Icke-modersmålstalare, Modersmålstalare, Personer inom högre utbildning (EQF 6)
Typ av initiativ Internationellt initiativ
Organisation Microsoft
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare
Utbildningsleverantör Microsoft
Metod

Förutsättningar för att delta i utbildningen inkluderar:

 • Kunskaper om Power BI: Deltagarna bör ha en förståelse för Power BI, en affärsanalysverktygsservice som används för att visualisera data och dela insikter i hela organisationen. Detta kan innebära att kunna skapa rapporter, dashboards, och förstå hur man ansluter till olika datakällor.
 • Förståelse för Styrningsmetoder i en BI-miljö: Detta refererar till kunskaper om hur man styr och hanterar data och informationsflöden inom en företagsanalys- eller Business Intelligence-miljö. Det kan inkludera metoder för säkerhet, delning, kvalitetskontroll och samarbetsprocesser.

Dessa förkunskaper kommer att hjälpa deltagarna att få ut mesta möjliga av utbildningen, eftersom de utgör en grund för de mer avancerade koncept och tekniker som kommer att presenteras.

Kursen fokuserar på följande huvudområden:

 1. Power BI-administration på företagsnivå: Detta inkluderar allt från styrning och implementering till samarbete, delning och automatisering inom Power BI.
 2. Design och Implementering av Analyslösningar med Microsoft Azure: Du kommer att utforska hur Microsofts molntjänst Azure kan användas för att skapa och hantera avancerade analyslösningar.
 3. Förberedelse för Exam DP-500: Utbildningsvägen är utformad specifikt för att hjälpa dig att klara av denna examen, som certifierar din kompetens inom området.
 4. Praktiska Förutsättningar: Att ha tidigare kunskaper om Power BI och styrningsmetoder i en BI-miljö kommer att vara värdefullt för att kunna tillgodogöra sig innehållet i den här kursen fullt ut.

Målet med den här utbildningsvägen är inte bara att förmedla kunskaper utan också att förbereda dig för en framstående certifiering som kan stärka din ställning på arbetsmarknaden. Genom en kombination av teori och praktisk tillämpning, kommer du att kunna bemästra de färdigheter som krävs för att implementera och hantera en effektiv och säker analysmiljö med hjälp av Power BI och Azure.

Kompetensresurstyp Självutvärderingsverktyg