Syftet med denna utbildningsresurs, “Grunderna i Azure”, är att hjälpa nybörjare inom Microsoft Azure att förstå hanterings- och styrningsresurser som är tillgängliga för att hantera både moln- och lokala resurser. Utbildningen riktar sig till administratörer, utvecklare, DevOps-tekniker, lösningsarkitekter och andra som är intresserade av att lära sig om Microsoft Azure.

Kursen tar 1 timme och 50 min. Kursen görs i egen takt på nätet.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Högpresterande datorsystem
Svårighetsgrad Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Svenska
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ Internationellt initiativ
Organisation Microsoft
Industri Utveckling och analys av programvara och applikationer
Utbildningsleverantör Microsoft
Metod

Denna utbildningsväg är en del av den grundläggande Microsoft Azure-utbildningen som består av tre utbildningsvägar: Beskriva molnbegrepp, Beskriva Azures arkitektur och tjänster, och Beskriva Azures hantering och styrning. Den hjälper även dig att förbereda dig för Exam AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals.

För att delta i utbildningen rekommenderas grundläggande kunskaper om IT-termer och begrepp. Utbildningsvägen är uppdelad i fyra moduler:

  1. Beskriva kostnadshantering i Azure (43 min): Går igenom metoder för att beräkna, spåra och hantera kostnader i Azure.
  2. Beskriva funktioner och verktyg i Azure för styrning och efterlevnad (34 min): Introducerar verktyg som kan hjälpa dig med styrning och efterlevnad i Azure.
  3. Beskriva funktioner och verktyg för att hantera och distribuera Azure-resurser (20 min): Beskriver verktyg som hjälper dig att hantera dina Azure-resurser och lokala resurser.
  4. Beskriva övervakningsverktyg i Azure (13 min): Ger en översikt över övervakningsverktyg som är tillgängliga i Azure.

I varje modul finns det flera enheter som täcker olika aspekter av ämnet, och deltagarna kan testa sina kunskaper genom kunskapstester. Genom att genomföra denna utbildningsväg får deltagarna en djupare förståelse för hantering och styrning i Azure och blir bättre rustade för att ta Exam AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals.

Kompetensresurstyp Självutvärderingsverktyg