I dag finns det ett akut behov av storskalig kompetenshöjning och omskolning, särskilt på det digitala området och teknikområdet. Men vilka nyckelfärdigheter behövs?

Arbetstillfällen håller på att förändras och nya arbetstillfällen som kräver ny kompetens håller på att växa fram. Dassault Systèmes, som strategisk omvandlingspartner för många industrikunder, och en medlem av kommissionens koalition för digital kompetens och digitala arbetstillfällen spelar en unik roll i denna omvandling av arbetstillfällen.

 

INFORMATION
Geografiskt område Frankrike
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare
Metod

eBook

Kompetensresurstyp Annat utbildningsmaterial