DITA-projektet (Digital Industry Training Atlas) är ett Erasmus ± finansierat projekt som syftar till att synliggöra Europas tillgängliga utbildningsprogram för att ta itu med kritiska utmaningar i samband med digital omvandling på det tekniska området eller inom kompetensområdet. På så sätt vill projektkonsortiet koppla samman kompletterande utbildningsprogram i Europa och öka tillgången till kompetenshöjning och omskolning för dagens och morgondagens europeiska arbetskraft.

Projektet syftar till att

  • Utbildningsanordnare som erbjuder utbildningsmöjligheter inom tekniska eller mjuka kompetensområden

  • EU:s arbetskraft som söker kompetenshöjning eller omskolning i Europa

  • Små och medelstora företag som vill stärka sin ställning i den nya digitala tidsåldern genom kompetenshöjning på flera tekniska områden
     

DITA-kartan

Kartan för digital industriutbildning (DITA-kartan) är ett verktyg som gör det möjligt att utbyta information mellan berörda parter, utbildningsanordnare och potentiella framtida studenter och erbjuder information om relevanta kurser för att öka färdigheter och kompetens på området för digital omvandling inom den europeiska industrin. Kartan synliggör de utbildningsprogram som erbjuds i Europa genom en tillgänglig onlinekatalog. Katalogen visar de förbindelser som upprättats mellan utbildningsprogram och deras organisationer under projektets gång och hjälper slutanvändarna att omedelbart identifiera och knyta kontakter med de mest relevanta utbildningsorganisationerna.

De utbildningar som du hittar på kartan täcker en rad olika tekniska områden, bland annat följande: Robotteknik och autonoma system, sakernas internet, cybersäkerhet, avancerad eller högpresterande datorsystem, datautvinning eller stordata, förstärkt och virtuell verklighet, programvara, IKT-förvaltning, logistik och affärssystem och många andra.

 

 

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Cybersäkerhet, Internet of Things, Big Data, Robotteknik, Augmented Reality, Virtuell verklighet, Högpresterande datorsystem, Maskininlärning, Molnbaserad databehandling, Mjukvara, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande, Personer som behöver omskolning för anställning, Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 7), Personer med 0-3 års arbetslivserfarenhet, Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 8), Personer inom högre utbildning (EQF 7), Personer med 3-10 års arbetslivserfarenhet
Industri Utbildning som inte vidare definieras
Metod

En interaktiv karta som hjälper slutanvändarna att omedelbart identifiera och knyta kontakter med de mest relevanta utbildningsorganisationerna och utbildningsutbudet i ny teknik runt om i Europa.

Kompetensresurstyp Läroplaner för utbildning