Den europeiska kompetensramen för cybersäkerhet (ECSF) är ett nytt verktyg som tagits fram av Enisa och en ad hoc-arbetsgrupp för att förbättra och främja harmonisering i ekosystemet för utbildning och personalutveckling inom cybersäkerhet och för att bygga upp en gemensam europeisk vokabulär för färdigheter och roller inom cybersäkerhet.

ECSF har för avsikt att skapa en konsekvent förståelse av de roller, förmågor, färdigheter och kunskaper som används av och för enskilda personer, företag och utbildningsanordnare i EU:s medlemsstater, för att åtgärda bristen på cybersäkerhetskompetens i Europa, vilket framhålls i Enisas senaste publikation Addressing Skills Shortage and Gap Through Higher Education.

ECSF 0.5 (ett konsoliderat utkast)

Ett konsoliderat utkast till ram lades fram av Enisa vid ett webbinarium som hölls i april 5. Utkastet från 0.5 innehåller 12 profiler för cybersäkerhetspersonal som behövs i Europa, med information om deras viktigaste färdigheter, huvuduppgifter, kunskaper och en länk till e-CF Explorer Self-bedömningsverktyget.

Den slutliga versionen av den europeiska kompetensramen för cybersäkerhet kommer att presenteras vid en cybersäkerhetskonferens som Enisa kommer att stå värd för i Aten, Grekland, under den 2:a hälften av september 2022. Se plattformen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen för nya uppdateringar om evenemanget och det här initiativet!

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Cybersäkerhet
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande, Personer som behöver omskolning för anställning, Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 7), Personer med 0-3 års arbetslivserfarenhet, Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 8), Personer med 3-10 års arbetslivserfarenhet, Personer med över 10 års arbetslivserfarenhet
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare
Metod

Kompetensram som riktlinjer för cybersäkerhetsyrken

Kompetensresurstyp Läroplaner för utbildning