Microsoft erbjuder flera kostnadsfria webb-baserade utbildningar, dels “AZ-400: Kom igång med en DevOps-omvandlingsresa”. Utbildningen kräver ingen förkunskap och efter genomförd utbildning kommer du att kunna påbörja en framgångsrik DevOps-transformationsresa och förbereda dig inför Exam AZ-400: Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions.

DevOps, en sammanslagning av orden “utveckling” (Development) och “drift” (Operations), strävar efter att förena utvecklings- och driftsteam för att uppnå snabbare och mer effektiva mjukvaruleveranser. Att påbörja en DevOps-transformationsresa innebär att införliva DevOps-metoder och -verktyg i din organisation för att förbättra samarbetet, snabba upp utvecklingsprocessen och leverera högkvalitativa produkter.

För att komma igång med en DevOps-omvandlingsresa och förbereda dig inför Exam AZ-400: Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions, går du igenom flera olika moduler.

INFORMATION
Geografiskt område Länder utanför EU
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår, Digital Expert, Avancerad, Grundläggande
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter för alla, Digitala färdigheter inom utbildning.
Språk Svenska
Evenemangsmiljö Högpresterande, Personer som avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 6), Personer med 3-10 års arbetslivserfarenhet, Personer med över 10 års arbetslivserfarenhet, Personer som har avslutat gymnasieutbildning/grundskolan, Personer inom högre utbildning (EQF 8), Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 8), Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 7)
Typ av initiativ Internationellt initiativ
Organisation Microsoft
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare
Utbildningsleverantör Microsoft
Utbildningsleverantör DevOps
Metod

Moduler:

  1.  Lär dig grunderna i DevOps: Förstå vad DevOps innebär, dess grundläggande principer och fördelarna med att använda DevOps-metoder. Detta inkluderar att utforska begrepp som kontinuerlig integration (CI), kontinuerlig leverans (CD), infrastruktur som kod (IaC) och automatisering.
  2. Välj rätt projekt: Utvärdera nuvarande processer och praxis för att identifiera områden där DevOps kan göra störst nytta. Kartlägg din organisations befintliga kompetenser och identifiera utbildningsbehov samt förbättringsmöjligheter.
  3. Beskriva teamstrukturer: Utveckla en detaljerad plan för att genomföra DevOps i din organisation. Detta kan inkludera att fastställa mål och framgångskriterier, utvärdera och välja verktyg och tekniker, samt identifiera potentiella hinder och risker.
  4. Välj DevOps-verktyg och -tekniker: Börja använda DevOps-verktyg och -tekniker, såsom automatisering, övervakning och prestandamätning. Detta kan innebära att införliva molnbaserade lösningar, som Microsoft Azure DevOps, Azure Pipelines och Azure Kubernetes Service (AKS).
  5. Planera agilt med GitHub Projects och Azure Boards: I denna modul introduceras du till GitHub Projects, GitHub Project Boards och Azure Boards. Den undersöker olika metoder för att koppla samman Azure Boards och GitHub, konfigurera vyer för GitHub Projects och Project, samt hantera arbetsuppgifter med hjälp av GitHub Projects.
  6. Introduktion till källkontroll: I denna modul kommer du att få lära dig grunderna i källkodshantering (version control), utforska dess fördelar och få tips på bästa praxis för att hantera källkod.

  7. Beskriva typer av källkontrollsystem: I denna modul presenteras olika källkodshanteringsystem, som Git och TFVC (Team Foundation Version Control), och ger vägledning för att komma igång med Git-användning.
  8. Arbeta med Azure Repos och GitHub: I denna modul introduceras du till Azure Repos och GitHub, och du kommer att utforska olika metoder för att migrera från TFVC (Team Foundation Version Control) till Git samt arbeta med GitHub Codespaces för utveckling.

 

Kompetensresurstyp Självutvärderingsverktyg