AI Watch är ett initiativ från Europeiska kommissionen som utvecklats gemensamt av gemensamma forskningscentrumet (JRC) och GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik. Initiativet följde på kommissionens lansering av den europeiska strategin för artificiell intelligens (AI) 2018. Den är avsedd som kommissionens kunskapstjänst för att övervaka utvecklingen, användningen och effekterna av artificiell intelligens för Europa.

AI Watch följer industriell, teknisk och forskningsrelaterad kapacitet, politiska och lagstiftningsmässiga insatser i medlemsstaterna, införande av AI och tekniska genombrott samt deras inverkan på ekonomin, samhället och de offentliga tjänsterna. Den tillhandahåller en rad olika analyser som är nödvändiga för att övervaka och underlätta genomförandet av den europeiska strategin för AI.

Ämnen för AI Watch

För att ta itu med de utmaningar som artificiell intelligens medför för de stora socioekonomiska förändringarna framöver tillhandahåller AI Watch omfattande analyser och korrekta uppgifter i samarbete med viktiga partner från näringslivet, den akademiska världen, regeringar och mellanstatliga organisationer. Till följd av detta har fem viktiga övergripande områden identifierats:

  1. AI-förmedlare: Attförstå den roll som data och infrastruktur spelar för att stärka AI-system.
  2. AI-landskap: En översikt och analys av det globala och europeiska AI-landskapet.
  3. AI-standarder: Analys av det europeiska och internationella landskapet för AI-standardisering.
  4. Utveckling av AI-teknik: Analysera utvecklingen av AI-teknik, AI-metoder, genombrott och riktmärken.
  5. Tillförlitlig AI: Analys av AI:s inverkan på människor och samhället.
INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Maskininlärning
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter för alla
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande, Personer med 0-3 års arbetslivserfarenhet, Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 8), Personer med 3-10 års arbetslivserfarenhet, Personer med över 10 års arbetslivserfarenhet
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare
Metod

Kunskapstjänst för att övervaka utvecklingen, användningen och effekterna av artificiell intelligens för Europa

Kompetensresurstyp Annat utbildningsmaterial