I dag finns det ett akut behov av storskalig kompetenshöjning och omskolning, särskilt på det digitala området och teknikområdet. Men vilka nyckelfärdigheter behövs?

Arbetstillfällen håller på att förändras och nya arbetstillfällen som kräver ny kompetens håller på att växa fram. Dassault Systèmes, som strategisk omvandlingspartner för många industrikunder, och en medlem av kommissionens koalition för digital kompetens och digitala arbetstillfällen spelar en unik roll i denna omvandling av arbetstillfällen.

Inom ramen för 3DEXPERIENCE Edu – en plattform för livslångt lärande som lanserats för att hjälpa användarna att höja sin kompetens och öka sin anställbarhet och innovationsförmåga – publicerar Dassault Systèmes ”Skills Wanted for Sustainable Innovations”, en serie e-böcker om viktiga digitala arbetstillfällen i framtiden som industrin behöver.

Syftet med detta initiativ är att främja kollektiv information om nya viktiga roller och färdigheter. Publikationerna från serien Skills Wanted for Sustainable Innovations delar Dassaults synpunkter på utvecklingen av de viktigaste rollerna och färdigheterna för industrin Renaissance.

Upptäck de viktigaste färdigheterna, jobbutsikterna och vittnesmålen för dessa 4 nyckeljobb:

INFORMATION
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Högpresterande
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare
Metod

eBooks

Kompetensresurstyp Annat utbildningsmaterial