Internetstiftelsen är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. I kampanjen ”Tänk säkert” samarbetar Internetstiftelsen med MSB och polisen i syfte att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhetsfrågor.

I takt med att internetanvändarna blir fler ökar betydelsen av att skapa ett säkrare internet för alla. Genom att öka kunskapen hos användarna minskar risken att bli lurad. I kampanjen ”Tänk säkert” har Internetstiftelsen utvecklat och samlat ett antal snabbkurser som ska fungeraförebyggande.

– Med kurserna vill vi hjälpa internetanvändarna att skydda sig mot vanliga bedrägerier och säkerhetshot. Vi hoppas att det korta formatet sänker tröskeln genom att tydligt fokusera på ett lärandemål åt gången. Kurserna kan användas för självstudier, men också som underlag i olika utbildningssammanhang. Vi har också tagit fram kortare vägledningar för att snabbt kunna hjälpa de som haft oturen att drabbas, säger Björn Appelgren, folkbildningsansvarig, Internetstiftelsen.

Här är några av utbildningarna som kampanjen omfattar:

Känn igen bluffmejl

Här får du som kursanvändare kunskap om hur du lär dig känna igen ett bluffmejl. De allra flesta mejl som skapas idag är faktiskt spam eller bluffmejl där syftet är att luras. Det kan handla om att få tillgång till inloggningsuppgifter, pengar eller få möjlighet att infektera din dator med virus eller andra skadliga prorgram.

Att helt undvika att ta emot bluffmejl är nästan omöjligt, men det går att lära sig att hantera dem genom att inte gå i fällan och följa bedragarens uppmaningar.

Så skyddar du din e-legitimation

E-legitimation växer i popularitet och blir ett allt vanligare verktyg för att identifiera sig på digitala plattformar i takt med att samhället digitaliseras. I grunden är tekniken säker men det bygger på att användaren skyddar sin e-legitimation på samma sätt som en vanlig fysisk identitetshandling. I kampanjen ”Tänk säkert” finns en kurs om vad är en e-legitimation är och hur man skyddar den.

Så skapar du starka lösenord

Födelsedatum, ”12356” eller kort och gott ”password” – det är inga bra lösenord. I kursen ”Så skapar du starka lösenord” får du tips på hur du gör just det.


Kampanjen innehåller också material för den som har blivit drabbad av exempelvis en nätbedragare. Internetstiftelsen ger här guidning för vad man ska tänka på, hur man kan gå tillväga och ger också några olika exempel på vanliga bedrägerier och scenarier:

  • Du har fått ett samtal från Skatteverket eller annan myndighet och misstänker telefonbedrägeri
  • Du har lurats in i en prenumerationsfälla eller ett abonnemang du inte vill ha
  • Du misstänker att du fått virus på datorn

I kampanjen har Internetstiftelsen också tagit fram material riktade mot föräldrar. Barn idag ägnar en stor del av sin tid åt sociala medier, spel och andra digitala upplevelser och behöver precis som vuxna rustas med verktyg att försvara sig mot brott och bedrägerier.

Inom ramen för kampanjen har Internetstiftelsen tagit fram kunskapsinnehåll som lär föräldrar att identifiera vanliga bedrägerier i barnens värld. Här finns också tips till föräldrar som planerar att ge barnet sin första mobil och vad barn behöver veta kring virus och skadlig kod.

Informationen är tillgänglig på både engelska, arabiska och på lätt svenska.

Bakgrund och mål

Tänk säkert är en kampanj på uppdrag av regeringen för ett säkrare digitalt samhälle. Kampanjen är ett samarbete mellan MSB, polisen och Internetstiftelsen. Målet är att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhetsfrågor.

Varför listar vi detta som ett gott exempel?

Internetstiftelsen är en etablerad aktör i Sverige som under många år har drivit kunskapsfrågor kring internet och digitaliseringen. Kampanjen ”Tänk säkert” erbjuder användare ett både brett och djupt kunskapsinnehåll på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt och bidrar därmed till ökad trygghet i ett allt mer digitaliserat samhälle.

Samlat underlag

Nedan förebyggande snabbkurser tar upp konkreta verktyg som:

Internetstiftelsen erbjuder även en kunskapsbank med konkreta scenarion, där läsaren genom guider får vägledning kring hur man kan gå tillväga i olika fall av nätbedrägerier. Några exempel på scenarion är:

Den tredje delen består av fördjupande artiklar  för den som vill lära sig ännu mer om säkerhet på nätet.

På Stöldskyddsföreningens sajt Säkerhetskollen  finns information om vilka åtgärder företag kan ta för att skydda sig.

På kampanjsidan Tänk säkert finns information från:

MSBMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB  , är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

PolisenPolismyndigheten  är en statlig myndighet som genom sitt arbete bidrar till att minska brottslighet och öka människors trygghet i samhället.

InternetstiftelsenInternetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. De verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Cybersäkerhet
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Digital Expert, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för alla, Digitala färdigheter inom utbildning.
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av finanisering Offentlig
Organisation Internetstiftelsen
Industri Informations- och kommunikationsteknik som inte är klassificerad någon annanstans