VOJEXT-projektet, som har finansierats av Europeiska unionen inom ramen för Horisont 2020, har inlett en ansökningsomgång för pilotprojekt för att demonstrera potentialen hos VOJEXT-teknik.

De viktigaste syftena är följande:

  • Utöka VOJEXT-infrastrukturens kapacitet och tekniska räckvidd genom att locka små och medelstora teknik- och robotleverantörer att integrera sina enheter med VOJEXT-API:er.
  • Införa småskaliga pilotprojekt med geografisk och sektoriell spridning – utvidga omfattningen av befintliga användningsfall eller införa nya – vid levande laboratorier för digitala innovationsknutpunkter och/eller små och medelstora företag/midcap-anläggningar för att visa VOJEXT-teknikens inverkan/potential och strategi för digitalisering och främjande av den europeiska industrin.

Här hittar du mer information om de tekniska utmaningar som konsortiet ska ta itu med, både i hårdvara och programvara.

Finansieringssättet:

  • Det högsta bidragsbeloppet för varje ansökan är 80.000 EUR.

Sista dag för inlämning: 7 december 2022 kl. 17:00 (belgisk tid)

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Robotteknik, Maskininlärning
Svårighetsgrad Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Evenemangsmiljö Högpresterande, Personer med 3-10 års arbetslivserfarenhet, Personer med över 10 års arbetslivserfarenhet, Personer som avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 6)
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare