Sure 5.0, ett EU-finansierat projekt, har utlyst en ansökningsomgång för små och medelstora företag som är verksamma inom värdekedjorna för europeisk mobilitet, transporter, bilar, flygteknik och elektronik.

SURE5.0-programmet för påskyndande av 1, som är uppdelat i två faser, kommer att hjälpa deltagarna att både förstå och genomföra Industri 5.0 genom att använda följande steg-för-steg-metod:

Fas 1 – Bedömning: Rekommendation

  • Konsortiemedlemmarna kommer att förse 50 små och medelstora företag med individuella bedömningar och rekommendationer som omfattar hela spektrumet av omvandling av Industri 5.0.

Fas 2 – Företagsomvandlingens motståndskraft

  • Ett urval på 27 små och medelstora företag kommer att få aktiefritt 50 EUR för genomförandet av omställningsplanen för industri 5.0.
  • Små och medelstora företag kommer också att få ytterligare stöd via katalogen över kompletterande tjänsteleverantörer.

Notera följande:

  • Endast små och medelstora företag som har slutfört sin självbedömning kommer att kunna ansöka till fas 1.
  • Endast SMF-stödmottagare i fas 1 kommer att kunna ansöka till fas 2.

Finansieringssättet:

  • Upp till 50,000 EUR för 27 små och medelstora företag som valts ut i fas 2

Sure 5.0 kommer att anordna en frågestund, både den 15 och den 17 februari 2023.  Mer information och registreringslänkar kommer snart att finnas på projektets webbplats.

För tekniska krav och mer information om ansökningsomgångens faser, använd följande länk.

Sista ansökningsdag för den första etappen är den 1 mars 2023 kl. 17:00 centraleuropeisk tid.

Ansökningsperioden för den andra etappen kommer att vara följande: Augusti 2023 – september 2023.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Internet of Things, Mjukvara, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Evenemangsmiljö Högpresterande, Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 7), Personer med 3-10 års arbetslivserfarenhet, Personer med över 10 års arbetslivserfarenhet
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Industri Tvärvetenskapliga program och kvalifikationer som omfattar teknik, tillverkning och byggverksamhet