Europeiska kommissionen har inlett en ambitiös åtgärd på 20 miljoner euro för att stödja Ukrainas innovationsgemenskap. Denna åtgärd möjliggörs genom en riktad ändring av 2022 års arbetsprogram för Europeiska innovationsrådet (EIC). Det nya initiativet kommer att stödja minst 200 ukrainska nystartade högteknologiska företag med upp till 60,000 EUR. Dessutom kommer EIC att erbjuda icke-finansiellt stöd, såsom företagsrådgivningstjänster och kontaktskapande. Denna åtgärd kommer att öka de ukrainska innovatörernas kapacitet att interagera med det europeiska innovationsekosystemet, komma in på nya marknader och dra nytta av de europeiska finansieringsinstrumenten.

För att säkerställa större genomslagskraft kommer stödet på 20 miljoner euro att betalas ut genom en konkurrensutsatt ansökningsomgång för ett alleuropeiskt nätverk av uppstartsorganisationer som samarbetar med minst en ukrainsk innovationsaktör och söker synergier med relevanta EU-initiativ, såsom Enterprise Europe Network (EEN).

INFORMATION
Geografiskt område Ukraina
Ämne Artificiell intelligens, Cybersäkerhet, Internet of Things, Big Data, Blockkedja, Robotteknik, Augmented Reality, Virtuell verklighet, Högpresterande datorsystem, Maskininlärning, Molnbaserad databehandling, Kvantberäkning, Mjukvara, Utveckling av mobila applikationer, Webbutveckling, Mikroelektronik, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare