StandICT.eu är ett projekt som finansieras inom ramen för Horisont 2020 och som syftar till att bygga upp ett europeiskt nätverk av IKT-standardexperter. Huvudtemat för den 9:e öppna ansökningsomgången är ”IoT, Cloud and Edge”. Ansökningar är öppna för privatpersoner eller fysiska personer som är bosatta i EU:s medlemsstater och associerade länder från både den offentliga och den privata sektorn, industri- och tjänsteföretag, inklusive små och medelstora företag och nystartade företag, den akademiska världen och forskning samt nationella och europeiska sammanslutningar.

Syftet med de öppna ansökningsomgångarna i StandICT.eu är i synnerhet europeiska specialister som

 • ha djupgående kunskaper inom ett av de prioriterade områden som omfattas av de öppna ansökningsomgångarna,
 • ha erfarenhet av utvecklingen av standarder, t.ex. inom observationsorgan för hållbar utveckling, i grupper som inrättats av kommissionen, eller när det gäller att skapa dokumentation i utvecklingen av öppna källor,
 • inte får stöd från andra instrument (offentlig-privata partnerskap, EU-projekt eller nationella forsknings- och innovationsprojekt) för den föreslagna verksamheten och inte finansieras från andra källor för en identisk verksamhet.

Tre typer av förslag kan finansieras inom ramen för de öppna ansökningsomgångarna StandICT.eu 2023:

LT – Långfristigt bidrag (med resealternativ)

 • Beskrivning: Bidrag till den pågående utvecklingen av standarder som ordförande eller medlem i en arbetsgrupp inom observationsgruppen för hållbar utveckling. T.ex. kommentarer om utveckling av standarder och utkast, deltagande i möten även som observatör, betalning av medlems- eller registreringsavgifter.
 • Längsta kontraktstid: 6 månader
 • Finansieringsområde: 5,000–10,000 EUR

ST – korttidsbidrag (med resealternativ)

 • Beskrivning: Bidrag till standarddokumentation, t.ex. kontakter med arbetsgruppen, kommentarer om utkast till standarder, deltagande i möten med att betala medlemsavgifter eller registreringsavgifter.
 • Längsta kontraktstid: 3 månader
 • Finansieringsområde: 3,000–7,000 EUR

OS – Engångsbidrag

 • Beskrivning: Stöd för att säkerställa deltagande i workshoppar eller evenemang (t.ex. deltagare, observatör, presentation)
 • Längsta kontraktstid: 3 månader
 • Finansieringsområde: Upp till 3,000 EUR

Stödberättigande kostnader omfattar följande:

 • Personligt arbete
 • Reseförsäkring
 • Registreringsavgift (er) för evenemang
 • Medlemsavgift (er) för observationsgruppen för hållbar utveckling SSO organisationer

Observera att endast de första 70 (sjuttio) ansökningar som lämnats in inom ramen för ansökningsomgången, i kronologisk ordning enligt inlämningens tidsstämpel, kommer att utvärderas av den externa utvärderingspoolen för finansiering.

Mer information om ansökningsomgången och förteckningen över ämnen från den rullande planen för flerpartsplattformen för IKT-standardisering finns på följande länk.

Sista ansökningsdag är den 15 februari 2022 kl. 17:00 MET.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Cybersäkerhet, Internet of Things, Big Data, Robotteknik, Molnbaserad databehandling, 5G, Kvantberäkning
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Evenemangsmiljö Högpresterande, Personer med 0-3 års arbetslivserfarenhet, Personer med 3-10 års arbetslivserfarenhet, Personer som avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 6)
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare