Utlysningen som är lanserad av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova erbjuder bidrag till kommuner och civilsamhällesorganisationer som vill öka deras kunskap och utforska potentialen med artificiell intelligens. Utlysningen är en del av Kraftsamling AI för kommuner och civilsamhälle som Vinnova driver i samarbete med AI-Sweden. Huvudsyftet med kraftsamlingen är att kommuner och civilsamhällets organisationer snabbare ska tillämpa och dra fördelar av AI. Huvudmålet är en starkare välfärd med större samhällsnytta genom målgruppernas tillämpning av AI-lösningar.

Projekten som finansieras ska praktiskt testa och demonstrera potentialen med hur artificiell intelligens baserat på maskininlärning kan förbättra både den egna verksamheten samt visa på tydlig potential för samhällsnytta. Projekten ska bygga på existerande data, och utgå från deras egna syfte och strategi samt hur AI bidrar till organisationens kompetens och utvecklingsförmåga. Det förväntas även finnas potential för projektens resultat att bidra till målen i Agenda 2030.

Vid sökande bidrag ska kommun eller civilsamhällesorganisation vara koordinator. Företag, universitet, högskolor och institut kan medverka som projektpart i roll som expertresurs på artificiell intelligens/maskininlärning.

Beviljade projekt kan på bidrag med max 600 000 kr. Bidraget får motsvara maxi-malt 80% av projektets stödberättigande kostnader. Det kommer även at erbjudas kunskapsstöd av AI-Sweden.

Sista ansökningsdag är 12 september 2023, kl 14.00. 

För ytterligare information läs här.

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Artificiell intelligens
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften.
Typ av initiativ Nationellt initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare