Initiativet om yrkeskunskapscentrum stöder en nedifrån-och-upp-strategi för yrkeskunnande som involverar ett brett spektrum av lokala aktörer. Det gör det möjligt för yrkesutbildningsinstitutioner att snabbt anpassa kompetensutbudet till föränderliga ekonomiska och sociala behov, inbegripet den digitala och gröna omställningen.

Denna åtgärd stöder gradvis inrättande och utveckling av internationella samarbetsnätverk av yrkeskunskapscentrum som bidrar till att skapa kompetensekosystem för innovation, regional utveckling och social integration. Yrkeskunskapscentrumen kommer att verka på två nivåer:

1. På nationell nivå

2. På internationell nivå

Nätverken syftar till ”uppåtgående konvergens” av spetskompetens inom yrkesutbildning. De kommer att vara öppna både för länder med välutvecklade system för hög kvalitet inom yrkesutbildning och för länder som arbetar med att utveckla liknande metoder, med syfte att utforska yrkesutbildningsinstitutioners potential att ha en proaktiv roll när det gäller att stödja tillväxt och innovation.

INFORMATION
Ämne Artificiell intelligens, Cybersäkerhet, Internet of Things, Big Data, Blockkedja, Robotteknik, Augmented Reality, Virtuell verklighet, Högpresterande datorsystem, Maskininlärning, Molnbaserad databehandling, 5G, Telekommunikation, WiFi, Kvantberäkning, Mjukvara, Utveckling av mobila applikationer, Webbutveckling, Mikroelektronik, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för alla
Evenemangsmiljö Personer inom högre utbildning (EQF 6), Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 7), Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 8), Personer som har avslutat gymnasieutbildning/grundskolan, Personer inom högre utbildning (EQF 8), Personer som avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 6)
Finansieringsförmedlare Europeiska kommissionen
Industri Tvärvetenskapliga program och kvalifikationer som inbegriper utbildning