TERMINET, ett projekt som finansieras genom Horisont 2020, har inlett en ansökningsomgång för finansiering av ekonomiskt stöd till tredje parter som kommer att väljas ut. Huvudsyftet är att locka och involvera tredje parter i TERMINET i följande FoU-ämnen:

  • Införande av tjänster över knutpunkter för edge computing och IoT och möjlighet till kontroll av SDN, för validering av TERMINET-arkitekturen och användningsfallen.
  • Modeller för inbyggd säkerhet, t.ex. lätta kryptosystem och autentiseringsramar som utformats för mobila enheter för sakernas internet ’edge nodes’.
  • Säkerhet och integritet via blockkedjeteknik och en ny generation av Ricardianavtal.
  • Federerade modeller och algoritmer för maskininlärning från andra områden än de som deltar i TERMINET för testning, validering och demonstration av deras prestanda i användningsfallet TERMINET.

TERMINET kommer att finansiera antingen enskilda juridiska personer (små och medelstora företag, industriföretag, universitet och forskningscentrum) eller konsortier som består av upp till fyra av de ovannämnda juridiska personerna. Sökande måste vara berättigade till finansiering i Horisont 2020-projekt.

Finansieringssättet:

  • Det totala antalet projekt som ska finansieras är 4
  • Den maximala budgeten för varje projekt är 100,000 EUR.

För tekniska krav och mer information om ansökningsomgången, klicka på följande länk.

Tidsfristen för att ansöka har förlängts till den 31 januari 2023 kl. 20:00 centraleuropeisk tid.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Cybersäkerhet, Internet of Things, Blockkedja, Maskininlärning
Svårighetsgrad Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Evenemangsmiljö Högpresterande, Personer som har avslutat eftergymnasial utbildning (EQF 8), Personer med 3-10 års arbetslivserfarenhet, Personer med över 10 års arbetslivserfarenhet
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare