Den 2:a öppna ansökningsomgången för ASSIST-IoT har tillkännagetts officiellt. ASSIST-IoT-projektet har reserverat en del av projektbudgeten för att finansiera särskilda verksamheter för att förbättra och förbättra funktioner och tillämpningar inom sakernas internet och stärka NGIoT-gemenskapen i hela Europa.

Tredje parter förväntas följa och genomföra relevanta åtgärder under projektets livscykel. Dessa enheter som ansluter sig kommer att väljas ut genom utvärderingen av den öppna ansökningsomgången, som kommer att ägnas åt integrering och validering av förslagen inom något av de tre pilotprojekten inom ASSIST-IoT.

Denna öppna ansökningsomgång syftar till att finansiera innovativa förslag som kommer att stärka ASSIST-IoT:s mål inom ett (av dess tre) pilotprojekt(obligatoriskt). I synnerhet förväntas förslag till öppna ansökningsomgångar ta itu med en specifik utmaning ur en förteckning över möjliga utmaningar som utarbetats av varje pilotprojekt.

Information om mål och pilotprojekt finns på ansökningsomgångens sida.

Tidsfrist: 14oktober 2022, 17:00 MET

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Internet of Things
Svårighetsgrad Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare