Horisont 2020-projektet EUHubs4D atahar inlett sin 3:e öppna inbjudan att lämna förslag, med stöd till 18 utvalda sökande i form av ett bidrag på 60.000 EUR och tillgång till DIH-tjänster till ett värde av upp till 70,000 EUR (total direkt finansiering finns tillgänglig: 1 080 000 EUR).

Den öppna ansökningsomgången syftar till att små och medelstora företag ska lämna in förslag om att använda de datatjänster och datamängder som erbjuds av DIH-förbundet för att förbättra och vidareutveckla sina egna produktutvecklingsprocesser, med det förväntade resultatet av en förbättrad produkt eller tjänst som ligger närmare marknaden. Du kan titta på den katalog över tjänster som erbjuds via förbundet på projektets webbplats för att bättre förstå vilka tjänster och tillgångar som är tillgängliga för användning.

Tidsfrist: 7:e till och med den 9 november 2022

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Cybersäkerhet, Big Data
Svårighetsgrad Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Industri Tvärvetenskapliga program och kvalifikationer som inbegriper informations- och kommunikationsteknik (IKT)