Horisont 2020-projektet EUHubs4Data har nyligen lanserat en ny öppen inbjudan att lämna förslag, med stöd till 18 utvalda sökande i form av ett bidrag på 60.000 EUR och tillgång till digitala innovationsknutjänster till ett värde av upp till 70,000 EUR (total direkt finansiering finns tillgänglig: 1 080 000 EUR).

Den öppna ansökningsomgången syftar till att små och medelstora företag ska lämna in förslag om att använda de datatjänster och datamängder som erbjuds av DIH-förbundet för att förbättra och vidareutveckla sina egna produktutvecklingsprocesser, med det förväntade resultatet av en förbättrad produkt eller tjänst som ligger närmare marknaden.

Tidsfrist: 9 november kl. 23:59 (MET)

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Big Data
Svårighetsgrad Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Industri Databas- och nätverksdesign och administration