En andra utlysning av NGI Zero Core är nu öppen. Bakom initiativet står NLnet foundation.  NLnet foundation finansierar organisationer och personer vars syfte är att bidra till ett öppet informationssamhälle där internet är tillgängligt och pålitligt för alla.

Projektet NGI Zero Core mål är att finansiera 8.8 miljoner EUR på forskning och utveckling av allmän teknologi som bidrar till att förflytta internets öppenhet framåt genom öppen källkod och hårdvara, öppna standarder, öppen data och öppen åtkomst.

Initiativets syfte är att sätta kursen för nästa generations internet och teknikens utveckling genom att förse människor med en mer pålitlig internetinfrastruktur. Målet är att i högsta grad möjliggöra mänsklig potential, rörlighet och kreativitet, att forma ett inkluderande, grönare, säkrare och motståndskraftigt globalt internet.

Vad som förväntas:

  • Utveckla alternativ och förbättringar av grundläggande internethårdvara, mjukvara och protokoll
  • Ta bort gatekeepers, choke points och förbättra övervakningsmöjligheterna.
  • Förbättra frågor om säkerhet, integritet och hög tillgänglighet.

Finansiering för projekt ligger mellan 5.000 – 50.000 EUR.  Det finns inga kategoriska uteslutningar av personer som inte kan få stöd, men med likvärdiga förslag prioriteras invånare i EU och länder som är associerade med forskningsprogrammet Horisont Europa. För mer detaljerad ansökningsguide läs här.

Sista ansöknings dag är 1 Augusti 2023, 12.00 CEST.

INFORMATION
Geografiskt område Länder utanför EU, Europeiska unionen
Ämne Cybersäkerhet, Webbutveckling, Telekommunikation
Svårighetsgrad Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare