Mind4Machines är ett EU-finansierat projekt som syftar till att underlätta det sektorsövergripande och gränsöverskridande stöd som små och medelstora tillverkningsföretag behöver för att testa och anta den senaste digitala tekniken för omställning till smartare, grönare och mer resurseffektiv tillverkning, i linje med EU:s senaste politik.

Slutmålet för dessa ansökningsomgångar för ekonomiskt stöd är att finansiera och uppmuntra validering av de nya sektorsövergripande och regionöverskridande värdekedjorna för digital tillverkning, som levererar innovativa varor, tjänster och processer inom nya sektorer.

Ansökningsomgångarna kommer att anpassas till två löptidsnivåer: TRL 5–7 och TRL 8–9, med insikt om att teknikens och verksamhetens behov skiljer sig åt beroende på deras tekniska mognadsgrad.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Cybersäkerhet, Internet of Things, Big Data, Blockkedja, Robotteknik, Högpresterande datorsystem, Maskininlärning, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Evenemangsmiljö Högpresterande
Industri Tillverkning och bearbetning inte vidare definierad