Denna inbjudan att lämna förslag riktar sig till företag eller forskningsinstitut som kan tillhandahålla lösningar för att effektivisera överföringen av AI-information, integrera perifera komponenter och validera nyckelsektorer som deltar i den digitala och gröna omställningen på europeisk nivå. De institutioner som är berättigade att delta (se bilagan) kan få bidrag på upp till 60,000 EUR för småskaliga projekt, 60–500,000 EUR för normala projekt, eller ännu mer i särskilda fall. Syftet med detta bidrag är strategiskt samarbete inom industrin, baserat på en databehandlingsmodell som kan stödja brett spridda tillämpningar. Sådana arkitekturer kräver att det byggs öppna plattformar genom vilka ett ekosystem av industriella tillämpningar som är anpassade till den europeiska marknaden kan skapas. Nya krav på investeringar i datainfrastrukturer är förekomsten av integrerade hybridmoln och molnkognitiv. Dessutom kräver bidraget samarbete mellan företag från olika regioner i Europa, och interoperabilitet inom programvaru- och molnindustrin är en avgörande faktor för att få tillträde till europeiska och utländska marknader.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Internet of Things
Svårighetsgrad Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften.
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Finansieringsförmedlare Horisont Europa
Finansieringsvillkor

Uppfyllande av villkoren för stödberättigande (se bilagan)

Förmånstagare

Företag eller forskningsinstitut.

Industri Utveckling och analys av programvara och applikationer