Genom sin öppna ansökningsomgång nr 2 söker det EU-finansierade projektet Kyklos 4.0 innovativa lösningar för att förbättra digitala tillverkningsprocesser.

Förslagen bör leda till innovativa lösningar genom att definiera ett tillverkningsscenario, som kommer att genomföras som ett pilotprojekt (experiment) i en tillverkningsmiljö.

Som en del av det definierade tillverkningsscenariot kommer konsortierna att få möjlighet att använda en eller flera tjänster som valts ut från Kyklos 4.0-plattformen och som bör integreras och valideras under försöket.

KYKLOS4.0-tjänsterna är kopplade till smart design och produktoptimering, närmare bestämt följande:

  • Personlig produktspecifikation
  • Optimering av utformningen av additiv tillverkning
  • Optimering av underhåll
  • Avancerat stöd till produktion
  • Övervakning av resursanvändning, optimering

Mer information finns här.

Tidsfrist: 12 oktober 2022

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Cybersäkerhet, Internet of Things, Big Data, Blockkedja, Robotteknik, Maskininlärning, Mjukvara
Svårighetsgrad Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Bevilja
Industri Teknik, tillverkning och konstruktion som inte vidare definieras