DIGITAL är ett EU-finansieringsprogram som har som mål att forma och stödja den digitala omvandlingen av Europas samhälle och ekonomi. Genom att investera i ny teknik och innovationer, syftar programmet till att skapa en hållbar och konkurrenskraftig digital ekonomi som kommer att gynna alla medborgare och företag i Europa.

DIGG, Digitaliseringsmyndigheten i Sverige, har i uppdrag att ansvara för samordningen av programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL). DIGG:s roll är att säkerställa att programmet genomförs effektivt och att dess mål uppnås, genom att samarbeta med relevanta myndigheter, företag och organisationer på nationell och europeisk nivå.

DIGITAL-programmet erbjuder finansiellt stöd och resurser för att hjälpa europeiska länder och företag att anpassa sig till den snabbt föränderliga digitala landskapet, samt att driva på utvecklingen av ny teknik och lösningar som kommer att forma Europas framtid. Med detta program har EU tagit ett viktigt steg mot att skapa en mer sammanlänkad och framgångsrik digital kontinent.

Ett program – olika inriktningar

Programmet är uppdelat i flera inriktningar som fokuserar på olika aspekter av den digitala omvandlingen, inklusive digital infrastruktur, kompetensutveckling, och främjande av digitala lösningar för offentliga tjänster och företag. Genom dessa inriktningar strävar DIGITAL efter att främja digitaliseringen av samhället, minska digitala klyftor och skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Programmet har fem huvudinriktningar, specifika mål, inom vilka projekt och upphandlingar finansieras.

  • Högpresterande datorsystem (HPC)
  • Artificiell intelligens
  • Cybersäkerhet
  • Avancerade digitala färdigheter
  • Säkerställa bred användning av digitala teknologier

Aktuellt inom DIGITAL

 Informationsträffar om programmet

När nya utlysningar och upphandlingar öppnar inom Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL), anordnar EU-kommissionen tematiska informationsträffar om dessa. Här samlas länkar till kommande informationsträffar.

Informationsträffarna är kostnadsfria och hålls på engelska. Generellt är de öppna för alla intresserade att delta, inklusive digitalt.

Det rekommenderas att organisationer som överväger att ansöka inom en DIGITAL-utlysning deltar i en relevant informationsträff. Träffarna ger inte bara mer detaljerad information om utlysningens innehåll och krav, utan erbjuder ofta också möjligheter att hitta projektpartner från andra länder.

Söka finansiering från DIGITAL

DIGG, Digitaliseringsmyndigheten i Sverige, står till tjänst och vägleder er som önskar söka finansiering inom DIGITAL. DIGG kan besvara frågor och informera om vilket stöd ert projekt kan erhålla. Ni ansöker om finansiering via EU-kommissionens webbplats.

I de flesta fall krävs samarbete med andra organisationer inom EU för att söka finansiering inom programmet.

Ni ansöker om finansiering inom DIGITAL via EU-kommissionens webbplats, som uppdateras när utlysningarna fastställs. Där hittar ni alla öppna utlysningar samt detaljerad information om programmet och ansökningsprocessen.

Ansökan till DIGITAL innefattar fyra huvudsakliga steg:

1.Hitta en lämplig utlysning och projektpartner

EU-kommissionens Funding & Tenders (europa.eu, extern länk) portal erbjuder information om aktuella utlysningar inom alla EU-finansieringsprogram, inklusive DIGITAL. Det är viktigt att du läser igenom utlysningstexten.

Utlysningar inom högpresterande datorsystem hittas enklast via EuroHPC JU.

Många utlysningar kräver samarbete mellan aktörer. Det första steget i ansökningsprocessen blir då att identifiera partners för att bilda ett konsortium, så att ansökan som helhet uppfyller de krav som EU ställer och de mål man vill uppnå. EU har en egen söktjänst som underlättar att hitta potentiella partners. Partner Search

2. Registrera er

Användare av EU-kommissionens Funding & Tenders portal behöver ha ett EU-inloggningskonto för att logga in på portalen.

För att delta i en ansökan måste din organisation vara registrerad och ha en 9-siffrig Participant Identification Code (PIC). Verifieringsprocessen utförs i två steg via EU-kommissionens Funding & Tenders portal.

3. Skriva ansökan

Fyll i de ansökningsformulär som finns i inlämningssystemet. Alla projektparter i ett konsortium skapar en gemensam ansökan.

Digg, MSB, Tillväxtverket och Vetenskapsrådet kan erbjuda svar på frågor och stöd i ansökningsprocessen. Skicka gärna dina frågor till oss så återkommer vi. För utlysningar inom specifika mål som artificiell intelligens, avancerade digitala färdigheter och säkerställande av bred användning av digitala teknologier, kontakta Digg. För utlysningar inom det specifika målet cybersäkerhet, kontakta Nationellt samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet (NCC-SE) hos MSB. För utlysningar inom högpresterande datorsystem, kontakta Vetenskapsrådet. För utlysningar inom Europeiska digitala innovationshubbar, kontakta Tillväxtverket Digitala innovationshubbar – Tillväxtverket.

4. Skicka in ansökan

Använd EU-kommissionens Online Manual – Funding Tenders Opportunities som hjälp för att lämna in ansökan. Den projektpart i konsortiet som är projektkoordinator ansvarar för att skicka in ansökan.

Länkar

Relaterade EU-finansieringsprogram

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Högpresterande datorsystem, Cybersäkerhet, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert, Avancerad, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter för arbetskraften.
Evenemangsmiljö Högpresterande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finansiering Financial Instrument
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare